Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 22. Israndslinier :: 305. Klemensker Plt.
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
Kort
300. Nyker Plantage
301. Bolsterbjerg
302. Segen Kær
303. Stavsdal-Nygård
304. Årsballe
305. Klemensker Plt.
306. Skindermyre
307. Skarpeskade
308. Nyker
309. Hallemarken
310. Kongstubbe
311. Tingsted
312. Vestermarie Plt.
313. Ørninge Bakke
314. Galgebakken
315. Feldspatbrud
316. Sortebjerg
317. Skibssætninger
318. Bobbestenen
319. Præsteskoven
320. Vestermarie
321. Kirkevej-gårde
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Stavsdalshoejlyngsgaard med Knabstrupper og Klemensker Plantage i baggrunden
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Klemenskerlyngen med Stavsdals Hoejlyngsgaard på matr. 175doe, grønt X
 
Klemensker Plantage afdrives
 
Klemensker Plantage - nye kulturspor
 
 
Stavsdals maeandrer i engen

Klemensker Plantage - Højlyngsgård

 
UTM 0492639 / 6112382
 
Af de fælles udmarkers areal på ca. 21.000 tønder land, tilfaldt de 1200 tønder land Klemensker sogn, og heraf er der plantet små 200 tønder land skov som Klemensker Plantage i området syd for Rø Plantage.
 
Skoven var en gave fra Kongen til folket i Klemensker Sogn, men i 2000 blev den solgt, og en flere hundredårig historie var definitivt slut.
 
Andre matrikler er som det hedder i papirerne "bortarvefæstet" til folk, der havde mod og kræfter til at bryde lyngen og skabe et udkomme på de små landejendomme, der er blevet bygget på både den gamle Kongensmark nord for Plantagen og i Stavsdal syd herfor.

Klemensker Plantage i 1930erne

På ejendommen Stavsdal Højlyngsgård , matr. 175dø, er der indrettet faciliteter til illustration af forhistorien, heste og får, og det er muligt at deltage i aktiviteter med basis i tidligere tiders liv på landet.
 
For at anskueliggøre tidligere tiders åbne vandløb gennem de dybere dele af ejendommens engdrag fjernede Bornholms Amtskommune i 1980erne de skjulte drænrør og lod vandet igen få frit løb i engen.
 
Naturgenopretning af vandløb i engen på matr. 175dø.
 
Gravemaskinen søger efter røret ved underløbet af Søndre LyngvejDen rørlagte grøft lukkes op rør for rør
Rørene gravet op, pæle sat af til nye slyngningerVandløbet slynges gennem engen
 

Siderne er bygget i en WEB123