Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 22. Israndslinier :: 321. Kirkevej-gårde
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
Kort
300. Nyker Plantage
301. Bolsterbjerg
302. Segen Kær
303. Stavsdal-Nygård
304. Årsballe
305. Klemensker Plt.
306. Skindermyre
307. Skarpeskade
308. Nyker
309. Hallemarken
310. Kongstubbe
311. Tingsted
312. Vestermarie Plt.
313. Ørninge Bakke
314. Galgebakken
315. Feldspatbrud
316. Sortebjerg
317. Skibssætninger
318. Bobbestenen
319. Præsteskoven
320. Vestermarie
321. Kirkevej-gårde
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Flagsmykket Kirkevej i Nylars med Praestegaard i baggrunden
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Fynegaardsallé - her gik den gamle Kirkevej
 
Fejleregaard
 
Fejleregaard-sten
 
Smedegaard
 
Immingegaard
 
Snefygning over Kirkevej
 
Kirkevej og toe
 
Toebrud ved Kirkevej
 
Toebrud og hoej vandstand i Byaa-groeft

Kirkevej-gårde

UTM 0488524 / 6104598
 
Kirkevej forbinder Vestermarie og Nylars kirker og cirka 1/3 af vejen fra Vestermarie blev den ført gennem et omfattende engareal, der i forne tider åbenbart havde været så uvejsomt, at det kom til at danne sognegrænsen mellem de to sogne.
 
I dag er der ført en dyb afvandingsgrøft igennem den tidligere eng med Taagesmedehuset længst i øst.

Kirkevej mellem Vestermarie og Nylars med gaardnumre

Langs med Kirkevej ligger et antal gårde, nærmest på lige linje: Immingegård, Smedegård, Fejleregård og Fynegård.
 
I 1616 fik den daværende Kong Christian den fjerde udvirket, at der for at få et fast grundlag for skatteudskrivningen på Bornholm, skulle udarbejdes en jordebog.
 
Hver enkelt selvejergård fik et entydigt nummer, og fremgangsmåden i hvert enkelt sogn var den samme.
 
Med udgangspunkt i sognets kirke startede man nummereringen af gårdene i den retning, solen stod op ved sommersolhverv. Herefter fulgte man sognet rundt i solens retning.
 
I adskillige tilfælde ligger gårdene af forskellige fysiske årsager i såkaldte "gårderækker", som eger i et hjul, og i de tilfælde var fremgangsmåden i nummereringen den, at man startede yderst i sognet med at give den fjernestliggende gård det laveste nummer og herefter i rækkefølge ind mod kirken.
 
Således også langs Kirkevej, hvor den yderstliggende gård Immingegård fik nummer 25, Smedegård nummer 26.
 
Men så er der opstået problemer. Fejleregård har fået nummer 28, selv om den retteligen skulle have haft nummer 27, som er tildelt Fynegård tættere på kirken!
 
Gransker man lidt i historien vedr. 28. Selvejeregårds navn, får man at vide, at den tidligere har heddet "Feilere Gaard", som skulle skyldes navnet på en violinspiller, idet en sådan i gamle dage skulle have heddet en "fejler" eller "fidler". På bornholmsk hedder en violin således en "feila".
 
Altså, forklaringen på gårdens navn har indtil dato været den, at den skulle være opkaldt efter en ejer, der var violinspiller!
 
Den ligetil forklaring, at gården ligger fejl i nummerrækkefølgen, har ikke strejfet det officielle Bornholm - men, det har den rent faktisk gjort lige siden 1616!
 

Siderne er bygget i en WEB123