Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 4. Ringebakkerne :: 34. Jons Kapel
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
Kort
33. Ginesminde
34. Jons Kapel
35. Blåskinsdalen
36. Duehullet
37. Store Ringebakke
38. Vang
39. Ringedalen
40. Krogeduren
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Kysten med Jons Kirke og Hvidklev - set fra syd
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Jons Kirke paa kysten fotograferet af Eigil Holm 3. maj 2012
 
Hvidklev en sommerkuling 2014
 
Jons Kirke
 
Jons Kapel for foden af Jons Kirke
 
Jons Kirkes talerstol
 
Jons Kaelder syd for Jons Kirke
 
Bregnen Sort Radeloev i Jons Kaelder
 
Jaettegryder ved Jons Kapel
 
Busklaven Ramalina på de eksponerede kystklipper ved Jvidklev
 
Jons Kirke og Hvidklev med Klipperoen og Ask
 
Mark-Kohvede på Jons Kirke
 
Hvid Hestehov ved cykelvej og Enesgaard
 
'Cykelvej

Jons Kapel - Hvidkløv - Hvidkleven

UTM 0482226 / 6120691
 
Jons Kapel er et af Bornholms mange femstjernede besøgssteder, og allerede tidligt i 1900-tallet blev der bygget overnatningsfaciliteter på den nærliggende Enesgård, og Bornholm fik et Hotel Jons Kapel!
 
Det virkede som sådan til midt i 1980'erne, men efter at være brændt er det ikke genopført. Nu er der blot en kiosk tilbage.

Jons Kapel og Enesgaard i 1930'erne

Fra hotellet blev der anlagt en allé ned til redningsstien, og der blev bygget en trappe ned til seværdigheden ved stranden gennem en kløft med lodretstående vægge, opstået ved forvitring af en diabasgang.
 
Jons Kapel er i virkeligheden en hule inde i den fritstående klippe Jons Kirke. Den er sammen med andre klippehuler længere sydpå smukke eksempler på det, geologer kalder tørre ovne.
 
Disse hulheder i klippen er opstået ved havets nedbrydende virksomhed i fordums tid, da havets overflade lå højere end i dag, og bølgerne hamrede på kysten højere oppe end i dag. Ved Jons Kapel mere end 18 meter over nutidens vandstand. Disse hulheder har lokalt fået navnene: "Jons madkælder", "Jons sakristi", "Jons sovekammer" og "Jons spisestue".
 
Men, hvorfor har folk langt tilbage i tiden søgt så talstærkt til netop dette sted på den bornholmske kyst?
I Bornholmernes Land – Øen i Øst fra 1944 er følgende en afskrift af Sognepræst P. Hjorth Lange, Østerlars om Bornholmernes kirke:
…… Kristendommen holdt sit indtog i Norden hånd i hånd med politik, handelsinteresser, fyrsters intriger og kongers og bispers fanatiske omvendelsesiver – og samtidig med noget andet, der var langt højere og renere end alt dette; noget som digteren og den troende ofte har haft lettere ved at opfatte end historikeren.
 
Endnu et: den nye tro sejrede, fordi den var i offensiven. Dens tilhængere gik på gammel vikingemaner på strandhugst til fremmede lande for at lægge dem ind under deres nye drot og hans rige.
 
På handelsfærd eller vikingetogter til udlandet og det øvrige Danmark har bornholmerne først mødt Kristendommen. Ansgar havde jo begyndt sin gerning allerede i 826, og Harald Blåtand havde selv taget ved troen og ladet sig vandøse i år 960. Derpå hedder det, ”påbød han Danerfolket Kristendommen og fyldte hele Norden med kirker og præster”.
 
Den første erindring om det øjeblik, da Kristendommen satte foden på bornholmsk jord, møder os i sagnets form. Det der giver os et langt klarere billede af en begivenhed end den nøgterne historie, fordi det blæser alle smålige hensyn til ydre korrekthed et stykke og i stedet giver os et indblik i dens sjæl. Sagnet er som en ung mand, der har kigget ind i sin udkårnes øjne og bagefter ikke kan gøre rede for, hvad farve hendes kjole havde, eller hvad klokken var, da han så hende første gang.
 
Altså:
En dag som alle andre, på et ikke nærmere angivet tidspunkt, steg en mand i land. Han var grå og uanselig, kutteklædt, barfodet og mærkeligst af alt, ubevæbnet. Sagnet kalder ham Jon.
 
Den første latter forstummede, da de, der havde været på langfart, fortalte, hvorledes disse kronragede Kristmænd gik ud og ind i kongers og jarles gårde og bænkedes højt i hallen blandt de mægtige. Men snart vågnede øboernes medfødte mistænksomhed overfor det nye, der kommer udefra, og da munken begyndte at tage bladet fra munden og på sit gebrokne mål sagde dem sin oprigtige mening om deres slagtning af heste og mennesker ved Odins og Thors offerfester, om de ting, der gik i svang ved Frey’s, frugtbarhedsgudindens, offerfest ved forårsjævndøgn, om trællenes kår og børneudsættelser, drikkegilder og meget andet, som hidtil havde været en selvfølge, steg uviljen hurtigt til håndgribelig modstand, så at han måtte søge tilflugt i en næsten utilgængelig hule ved den stejle klippekyst nord for Hasle.
 
Hvert barn på Bornholm kender Jons Kapel, den talerstol, dannet af naturen i klippen ovenover hans hule, hvorfra han prædikede den nye lære for den voksende flok af tilhørere, som sad på de nedstyrtede klippeblokke eller lå tæt inde under kysten i de gyngende både og lyttede, medens de passede deres fiskeliner.
 
Sagn eller ikke sagn, så har vi i denne fortælling et fuldstændigt korrekt billede af den forkyndervirksomhed, som omkring årtusindskiftet blev drevet overalt i Europa af de nidkære og frygtløse irske munke. Og at kristentroen allerede da vandt indgang blandt de forskelligste lag af befolkningen, derom vidner de ældste korsmærkede runestene som Nylarsstenen fra 1050……
Granitten er den sortplettede Vanggranit, og mellem de mange rullesten syd for kapellet finder man en del jættegryder på forstranden.
 
De er også et produkt af havets højere vandstand, hvor strandstene har kunnet "male" sig ned i undergrunden! Den største af disse er lokalt kaldt "Jons døbefont".
 
Og for foden af de lodretstående og stærkt opspaltede kystklipper ligger en betragtelig mængde i "nyere tid" frostsprængte klippeblokke i en vanskelig passerbar ur.
 
Hvidklev, eller som det er anført på flere ældre kort Hvidkløv, er det stejle klippemassiv nord for Jonskirken, som fortsætter lodret ned i havet og ved pålandsvind lever op til sit navn sit navn i form af højt hvidt skum.

Hvidklev ved paalandsvind

Foruden at være en alment interessant kyststrækning for øens turister, er stedet søgt af specialister, interesseret i stedets plantevækst.
 
De stejle eksponerede klippesider er nærmest lådne af grågrønne busklaver, Ramalina, der sammen med andre sorte, grå og gule laver er et eldorado for folk med interesse i denne del af botanikken.
 
Lidt mere beskyttet bag Ask, Elm og Hyld er klippefladerne dækket af tætte bevoksninger af Almindelig Vedbend, og det var her et par Ringdrosler ynglede i 1935.
 
Ogsa Vandrefalk har ynglet på klipperne ved Jons Kapel frem til sidst i 1950'erne.
 
Selvom Vandrefalken igen er dukket op som ynglefugl på klipperne længere mod nord, se her, er den endnu ikke truffet permanet på disse klipper.
 
Men, det er både Alk og Lomvi efter nærmest at have været borte som ynglefugl på klipperne i mere end 100 år. Tryk her og læs om fuglefolkets seneste iagttagelser på stedet.
 
Også Storskarv træffes på klipperne det meste af året. De yngler dog ikke - endnu!
 
I sommerperioden lyser den store Lugtløs Kamille, som også kaldes Arktisk Kamille, op fra talrige klippesprækker i Jons Kirken og fra toppen af denne troner en anden af øens specialiteter: Klipperøn.
 
Endelig rummer flere af hulerne syd for Jons Kirken den stedsegrønne bregne: Sort Radeløv, der ligeledes er en specialitet for øen og ikke findes andre steder i kongeriget.
 
Og ved trappen ned til kapellet bemærker man i sommermånederne den noget særprægede Mark-Kohvede.
 
Den nationale cykelvej øen rundt passerer Jons Kapel og Enesgaard, og på strækningen mellem kysten ved Ginesminde til Enesgaard, det tidligere Hotel Jons Kapel, ledes over en såkaldt cykeltrappe.
 
Vistnok landets eneste af den slags!
 

Siderne er bygget i en WEB123