Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 16. Alm. Gammelskov :: 227. Jomfrubjerget
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
Kort
225. Middelalderskoven
226. Christianshøj
227. Jomfrubjerget
228. Klemmekuld
229. Hallebakken
230. Gamleborg
231. Skovriderminder
232. Rømers landevej
233. Lysthuset
234. Græssøen
235. Lilleborg
236. Borresø
237. Chr.høj Trinbrædt
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Nordre og Syndre Jofrubierge 1788 
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Trappen og hotellet. Foto fra Svend Erik Nielsens bog
 
Svend Erik Nielsens bogomslag
 
Trappen - et minde om et hotel i skoven
 
Bakken set fra Klemmekuld
 
Sti op til Jomfrubjerget fra Aaremyre
 
Kyllingemoderen
 
Skov Storkenaeb paa Jomfrubjergskraent

Jomfrubjerget - Hotel Jomfrubjerget

UTM 0493948 / 6108424
 
Centralt på øen og midt i den gamle Alminding har en mindre klippeknude med to små toppe rejst sig brat fra det omgivende flade landskab. Som et hjulnav har knuden dannet centrum, og vejene i alle fire verdenshjørner ud på øen dannet hjulets fire eger.
 
Navnet har sin oprindelse i lokale forhold. Amtmand Urne henviste i sine skrivelser til Jomfrue Bakken, og under en skovtaksering i 1775 har Bakkens to toppe fået betegnelserne "Det Nordre Jomfrue-Bierg" og "Det Syndre Jomfrue-Bierg", højst sandsynligt refererende til en ung kvindes attributter!
 
Dette er gentaget på matrikelkortet over Almindingen fra 1788.

Hotel Jomfrubjerget i 1960erne. Fotograferet af Svend Erik Nielsen

 
Under Prins Christian Frederiks besøg på øen og fest på Det Syndre Jomfrue-Bierg den 21. juli 1824 proklamerede denne høje person, at stedet for eftertiden skulle hedde Christianshøj, og siden har Det Nordre Jomfrue-Bierg blot heddet Jomfrubjerget!
 
Siden den tidlige middelalder har området været et sted, man valfartede til ved Sankt Hans. For foden af bjerget mod øst ligger helligkilden Kolle Kilde, og den fest og gøjl, der fulgte de katolske skikke omkring Johannes Døberens fødselsdag, havde også indvirkninger på udformningen af Jomfrue-Bakken.
 
Hulvejen fra Kolle Kilde til Bakkens top var under kildefesterne og de efterfølgende dyrskuefester tilholdssted for boder og telte.
 
I 1825 indviede man Prinsestøtten og Christiansminde på Christianshøj. I 1869 blev der opført en tilbygning vinkelret på Rømers pavillon, hvor der blev indrettet krostue samt beboelse, nutidens Christianshøjkro.
 
I 1889 søgte daværende Reder og skibsprovianteringshandler Hintze i spidsen for en kreds rønneborgere Bornholms Amtsråd om tilladelse til at opføre et hotel midt inde i Almindingen. Det fik man lov til og efter tegninger af arkitekten Philip Smidth påbegyndte man byggeriet allerede året efter og det blev taget i brug på Valdemarsdagen, den 15. juni 1891.
 
Herefter stod Hotel Jomfrubjerget højt knejsende på det Nordre Jomfrue-Bierg over Aaremyre frem til den 30. oktober 1974, da det på grund af en kortslutning i de elektriske installationer brændte ned til jorden. Bygningsresterne blev blandt andet brugt til at befæstige nogle våde arealer ved Bastemose!
 
Festfor sognebørn på Hotel Jomfrubjergets terrasse
 
I starten af 1900-tallet var der skabt tradition for, at flere og flere store fester og møder blev henlagt til pladsen omkring Prinsestøtten, men ved dårligt vejr kneb det med at få folk under tag. Derfor opstod naturligt tanken om at få bygget et større forsamlingshus i området, og det resulterede i byggeriet af Almindingspavillonen, der kunne tages i brug på grundlovsdagen den 5. juni 1929.
 
På grund af sit specielle udseende fik pavillonen hurtigt kælenavnet Kyllingemoderen, og selvom den var dømt til nedrivning senest 1. april 1976, lægger den fortsat skygge, læ og varme til tidens folkelige fester som bl.a. den årlige fejring af den danske grundlovs indstiftelse den 5. juni 1849.
 
En samlet beskrivelse af historien omkring bygninger og beboelser på Jomfrue-Bakken finder man i Svend Erik Nielsens fortrinlige bog "Jomfrubjerget. Sommerhotel og samlingssted" fra 1992.
 

Siderne er bygget i en WEB123