Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 3. Hasles undergrund :: 30. Hasle Nordstrand
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
Kort
29. Hasle Sydstrand
30. Hasle Nordstrand
31. Bæla
32. Svartingedalen
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Dueoddekyst
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Myreloevelarve
 
Bakketyren
 
Bro-skifer
 
Strandtudser
 
Dueoddetaarn
 
Balkelyng
 
Lange Skanse

Baltiske Issø - Havet tager og giver

Umiddelbart efter isens afsmeltning for omkring 15.000 år siden fulgte en periode, hvor Bornholm lå noget lavere i forhold til havets overflade end i dag, ved Dueodde godt 10 meter.

Tangpladsrod

strækningen mellem Nexø og Dueodde gik havet, "Den Baltiske Issø" sine steder tre km. ind i landet, og kysten fulgte her en linie gennem Langedeby, vest for Store Kannikegård, Kannikegærdet, vest for Kærene til Stavnsgård, og herfra nærmest langs med Dueoddevejen mod vest.
 
Tryk her og se denne kystlinie på Sydbornholm.

Langs denne gamle kystlinie er aflejret en ikke ringe mængde grus, som bl.a. har været genstand for en større graveaktivitet ved Krusegård og Ellegård vest for Snogebæk.

Større strandlaguner blev ved den efterfølgende landhævning omdannet til mose som den gamle Nexø Myre, Store Kannikegårds Myre, Hundse Myre, Snogebæk Søndre Mose, Kærene og Stavnsgårdsmoserne.

De er i dag mere eller mindre groet til, afvandet og dyrket op, eller der er skåret tørv til brændsel i dem.
 
 
Et kort til lokaliteter i Den baltiske Issø fra Nexø over Dueodde og Pedersker til Raghammer finder man ved at trykke her.
 
 

Soldug

 

Siderne er bygget i en WEB123