Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 175. Issø-grusgrav
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Poulsker Sogns grusgrav
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)

Den Baltiske Issøs havaflejringer paa Sydbornholm
 
Poulsker Sogns grusgrav på Gubbegårds matrikel samt fugtige strandsump
 
Hotel Bornholm planeret ud i tidligere strandsump
 
Pors ved Hotel Bornholm
 
Netstribet Knaerods grundblade

Gubbegårds grusgrav - Baltiske Issø

UTM 0505424 / 6095239
 
Den efterhånden tilgroede grusgrav er fyldt med vand, men indeholder fortsat en del grus, der er aflejret i randen af den Baltiske Issø.
 
Gruset er gravet til fælles brug for Poulsker Sogns beboere i mere end 100 år.
 
Grusgravningen ophørte i 1970'erne og i en kort periode blev stedet brugt som kommunal losseplads.
 
Graven fyldtes imidlertid hurtigt med vand, og især efter etableringen af Hotel Bornholm efter marts 1973 blev graven forsynet med ekstra store mængder drænvand, som i en stor rørledning blev ledet fra de tidligere strandsumpe, i hvilke hotellet blev placeret midt i!
 
Se udstrækningen af disse sumpe, som de er markeret på herredskortet fra 1864, ved at trykke her. Hotel Bornholm er markeret med rød stjerne.
 
Grusgraven er fortsat en del mærket af sin tidligere funktion som deponi for alskens skidt og lort, der nødtørftigt er dække i gravens vestlige ende.
 
Tryk her og her og se, hvorledes sådan noget affald forgår i et af øens mange deponier.
 
Stedet har stor rekreativ værdi ved udbygningen af stedet med sommerhuse, og grusgraven blev senest renset op vinteren 2011/2012.
 

Baltisk Issø-grusgrav openset

Naturhistorisk er det et meget værdifuldt sted med øens sydligste bestand af Løvfrø.
 
I den omgivende tørre del af Skovfyr kan man finde større bestande af Knærod, også den sjældnere Netstribet Knærod  samt Enblomstret Vintergrøn samt forskellige svampearter.
 
Umiddelbart nord for grusgraven har der langt tilbage i tiden været en fugtig klitlavning som en rest efter middelalderens større strandlagune med en anderledes bevoksning, bl.a. Rødel.
 
Og i denne sumpskov finder man fortsat enkelte bevoksninger af Pors. Tryk her og læs mere. 
 
I 1937 overtog Frederiksberg Lærerforening en grund i Lille Pilegårdsskoven. Her opførte man en feriekoloni, og lige siden har børn fra det vestlige København tilbragt sommerferierne her.
 

Siderne er bygget i en WEB123