Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 209. Hvidedynder
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
HvideDynder set fra vest 
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Anhoej Baek i vestligste del af Hvidedynder
 
Hvidedynders vandflade dækket af padderok
 
Dynd-Padderok
 
Fiskedam2-daemning
 
Hvidedynder rust i vandet
 
Oestligste karpedam tilgroet ud mod flankhugget areal i Bodilsker Hoejlyng foraaret 2014
 
Fugleinfos ved fugletaarn i Poulsker Plantage Vest for Hvidedynder

Hvidedynder - Karpedamme

UTM 0502506 / 6104088
 
Hvidedynder er et dalstrøg med damme i Højlyngen.
 
Dynder er flertalsformen af Dynd eller Dynde, der er en forkortelse af "Dyndeng", der beskriver en lavning med våd, dyndet jord.

Hvidedynder og karpedamme i 1930erne

 
Hvidedynders fem karpedamme er opstået på det tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, da man uddybede og rettede Anhøj Bæk ud. Tryk her og se, hvordan bækken slyngede sig gennem Højlyngen inden indgrebet.
 
Det skete dengang, man sænkede vandstanden ved Anhøj længere mod vest og i samme åndedrag tørlagde Anhøj Enge. Tryk her og læs mere om denne tørlægning.
 
Grøften følger mere eller mindre en lige linie langs skellet til Poulsker Plantage. Dammene er herefter opstået ved opstemninger af de fugtige engarealer på tværs af grøften.
 
Efterretninger, der tilhører Lokalhistorikeren Jørn Uffe Hansen i Rutsker, fortæller, at de oprindeligt i 1897 er anlagt som fiskedamme, karpedamme.
 
Initiativet blev taget af en gruppe fremtrædende Bodilsker-gårdejere, der for et beløb af 10 kr. om året lejede sig ind i Bodilsker Sogns Udmark.
 
Hvert år blev der holdt generalforsamling i denne lille forening, og i 1910 bestod den af 12 medlemmer, der hver betalte 2 kr. til foreningens drift. Lejen til sognet var det år sat op til 20 kr!
 
For at sikre vandforsyningen til de gravede damme ville man i 1910 anmode Sognerådet om, at man også kunne disponere over Hvide Myre, det nuværende Hvidedynder.
 
I 1917 havde man solgt fisk, mest karper, for i alt 83 kr., og i juni 1922 kunne foreningen fejre sit 25 års jubilæum ved en udflugt med "fest" oppe ved fiskedammene. Tryk her og læs de to referater fra generalforsamlingerne i 1907 og 1910.
 
Et skovspor er hævet og blokerer i dag som en dæmning for det naturlige fraløb fra den største og vestligste af dammene, Hvidedynder, og den herved opståede permanente vandsamling er efterfølgende groet til med et tæt tæppe af Dynd-Padderok. Og så er vandkemien kommet lidt i uorden.
 
Vand med et stort indhold af u-iltet vand presses ud af dæmningen og udsættes herefter for luftens ilt.
 
Det medfører en stor opblomstring af jernbakterier, der skaffer sig energi ved at ilte vandets jernmonoxider til jerndioxider.
 
Jernbakterier har et udseende som olie i vand - men, tag det roligt, den umiddelbart ækle oliepøl er et næsten naturligt fænomen!
 
Hvidedynder har i dag et rigt fugleliv af bl.a. Svaleklire og Sumphøns samt Grøn Frø.
 
Og flere forhold taler for, at stedet ihvertfald før i tiden var et skattet sted for Bodilsker Jagtforenings jægere at fodre og skyde gråænder.
 
Et forhold, der i dag er ophørt, idet stedet først blev solgt af Nexø Kommune til Pensam, der igen i 2006 har handlet skoven videre til Wilhjelm A/S.
 
Dette firma har bygget et fugletårn ved Poulsker Jagtforenings tidligere jagthus og informeret om planerne med arealets pleje og udsætning af dådyr i almindelighed samt om fugle og svampe i særdeleshed.
 

Siderne er bygget i en WEB123