Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 19. Østre Indlæg :: 282. Hjulmagermyr
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
Kort
267. Trehøje
268. Enebærskoven
269. Luntebakken
270. Stakkelemose
271a. Bastemose
271b. Syvmasteren
272. Lindesbjerg
273. Stenløse
274. Åsen
275. Fembroen
276. Hagemyr
277. Røverkæret
278. Fladehalle
279. Vallingebjerget
280. Nydammene
281. Svinemose
282. Hjulmagermyr
283. Rømersvej
284. Thorsen-krogen
285. Grønnevad
286. Viskesled
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Hjulmagermyr - nu som i middelalderen en afgraesset myr
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Hjulmagermyr i 1880erne
 
Tvillingmyr - naturgenoprettet
 
Vandmynte tiltraekker sommerfugle i sensommeren
 
Miljoeministeren indvier projektet
 
Bornholms borgmester takker for initiativet
 
Indvielsen blev transmitteret direkte i det lokale fjernsyn til alle bornholmere
 
Tyr, ko og kalv november 2013
 

Hjulmagermyr - Europæisk Bison

UTM 0496239 / 6107463
 
Hjulmagermyren var en kendt lokalitet allerde i Højlyngstiden, men hvad det var for en Hjulmager, der lagde navn til lokaliteten, melder historien intet om.
 
Heste afgraesser Hjulmagermyr
 
Området er forblevet som et naturhistorisk værdifuldt engareal, selvom Statsskovvæsenet for år tilbage fik det grøftet ud på kryds og tværs.
 
I dag er flere af grøfterne lagt til igen, området forsumper og det har de seneste år været afgræsset af flotte Oldenborg-heste.
 
Især sidst på sommeren er engen duftende af Vandmynte, der tiltrækkes af et stort antal forskellige sommerfuglearter, bl.a. den hvide Kålfugl.
 
Området ligger på øens vandskel og drænes mod Svinemose og videre til Nydamså og Læså mod syd.
 
Umiddelbart Øst for Hjulmagermyr er der et tilsvarende engareal omkring Tvillingmyr. Også dette område har tidligere været forsøgt udgrøftet og tilplantet.
 
Men, det er ikke lykkedes, og i nyere tid er det også tilbageført og genoprettet som en særdeles artsrig fugtig eng.
 
Endelig har man i nyere tid i området umiddelbart vest for Chr. X's vej mellem Nyhus og Lindesbjerghus kastet grøfter til i forsøget på at få genskabt tidligere tiders våde enge og myr.
 
Et initiativ især Tranen har kvitteret for ved at slå sig ned og yngle med mindst et par samt Svaleklire og måske også Skovsneppe.
 
 

Europaeisk Bison i Hjulmagermyr november 2013

Europæisk Bison.
 
Naturstyrelsen har de seneste år arbejdet med en plan om at genindføre Europæisk Bison på Bornholm.
 
Til det formål er der foretaget en indhegning af et større område omkring Hjulmagermyr, og den 9. juni 2012 blev der officielt foretaget en udsætning af 7 dyr fra Polen i denne indhegning.
 
Miljøminister Ida Auken og Bornholms Borgmester Winni Grosbøll forestod den officielle åbning, og en større skare af bornholmske honoratiores var inviteret til at overvære denne begivenhed.
 
Efter at have taget indhegningen i øjesyn og udset sig de optimale steder at fouragere og finde hvile synes dyrene at være kommet godt i gang på Bornholm, og foråret 2013 kunne de kvittere med en nyfødt kalv.
 
Læs mere om det spændende projekt ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123