Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 3. Hasles undergrund :: 29. Hasle Sydstrand
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
Kort
29. Hasle Sydstrand
30. Hasle Nordstrand
31. Bæla
32. Svartingedalen
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Hasleformationen syd for Hasle med lag af lerjernsten
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Lerjernsten fra Hasleformationen
 
Finkornet sandsten i Hasleformationen
 
Krydslejret sand i Hasleformationen
 
Stormlag over krydslejret sand
 
Hajtaender fundet i Hasleformationen
 
Knogler fra en Plesiosaur - Svaneoegle-luffe
 
Rekonstruktion af en Plesiosaur, som den kan opleves paa NaturBornholm
 
Niels Bonde med Bistandsbisserne og Regitze Benthien
 
Regitze Benthien overrækker sin bog:Jagten på den bornholmske dinosaurus til formanden for NaturBornhilm, Birte Juel Jensen
 
Hasle røgeri
 
Cykelvej loeber forbi museumsrøgerierne

Hasle Sydstrand - Svaneøgler

UTM 0481056 / 6114761
Over ca. 1 km langs kysten syd for Hasle havn strækker der sig en lav, ca. 2 meter høj kystklint med aflejringer fra Nedre Jura.
 
Se geologisk tidstavle ved at trykke her.
 
I bogen Geologisk Set Bornholm er lokalitetens kvaliteter beskrevet på følgende vis:
Hasle Formationen, der er 80-100 meter tyk og fra Nedre Jura, består på denne lokalitet af grovkornede siltsten og finkornede sandsten i rustrøde og gulbrune farver.
Sandkornene er fast sammenkittet af jernholdige materialer, og sandstenen er hårdere end de fleste andre Mesozoizke aflejringer.
I aflejringerne ses forskellige sedimentstrukturer, hvoraf de mest karakteristiske er store bølgende banker og brede trug bestående af krydslejrede lag.
De krydslejrede banker og trug er ofte begrænset opadtil af erosionsflader med trug, der indeholder grovkornede sandsten med grus og fossilrester.
Strukturerne og fossilindholdet viser, at Hasle Formationen er dannet i havet på 10-40 meters dybde. Kysten har ligget tæt ved, øst for aflejringsområdet, hvor grundfjeldet har været blottet langs en forkastningszone. De mange kantede kvarts- og feldspatkorn, der findes i sandstenen og især i erosionstrugene stammer formodentlig fra det blottede grundfjeld.
I sandstenslagene er det muligt af finde marine fossiler som f.eks. ammoniter, belemnitter, muslinger, snegle brachiopoder, hajtænder, fiskerester og krybdyrrester.
Haslesandstenen er således den eneste danske aflejring, hvor der er fundet rester af de store marine krybdyr, der kaldes svaneøgler, Plesiosaurer.

Plesiosaurtand fra Hasleformationen

 
Det er bl.a. til de "Bornholmske bistandsbissers" ære, at man i dag kan fremvise så mange fund af disse spændende fortidsdyr, hvoraf de fleste kan opleves på NaturBornholm i Aakirkeby.
 
De bornholmske bistandsbisser var en sammenslutning af bistandsklienter, der med en dynamisk talskvinde i Regitze Benthien og under kyndig vejledning af Palæontologen Dr. Niels Bonde.
 
De virkede omkring årtusindskiftet og frembragte en hel del nye og i flere henseender enestående geologiske fund til en bedre forståelse af den bornholmske forhistorie.
 
Området i Hasles sydlige udkant med disse enestående geologiske kvaliteter er særdeles velbesøgt af de mange turister, der besøger museumsrøgerierne om sommeren.
 
Har man endnu ikke smagt de bornholmske specialiteter som røgede sild andre steder på øen, så er et hvil og en lille spisepause absolut at anbefale her ovenpå fortidens lag af svaneøgler.

Røg i Røgeriskorstenen

Museumsrøgerierne er endnu en af Foreningen Bornholms fortjenester. Læs mere om dette på foreningens hjemmeside ved at trykke her.
 
Om vinteren holder en hel del forskellige havfugle som blishøns, ænder og svaner til på det flade vand ud for kystklinten.
 
Er man rigtig heldig, får man kig på en overvintrende stær eller den sjældne vadefugl Sortgrå ryle.
 

Siderne er bygget i en WEB123