Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 17. Alm. Sprækkedale :: 247. Dronningestenen
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
Kort
238. Rømersdal
239. Ekkodalen
240. Ørsteds Kilde
241. Alminding Station
242. Alminding Savværk
243. Fuglesangsrenden
244. Trandberg
245. Jægergrotten
246. Vallensgårdsskov
247. Dronningestenen
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 

tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
 
Krak ved cykelvejen paa Krakbakke


Fjerbregne langs vandloebet Gedebækken paa Krakbakken
 
 
Vildtbanesten i roedgraner fra 1960
 
Sydligstre vildtbanesten over Vallensgårdsmosen
 
Inskription i vildtbanesten

Dronningestenen - Krakbakke

UTM 0493201 / 6106550
 
På den skrånende flade syd for Rytterknægten ligger et stort antal større stenblokke, de såkaldte vandreblokke, der i tidernes morgen er blevet bragt hertil af isen.

Efter isens afsmeltning har de været en del af morænen, men er senere blevet frilagt på grund af en større vanderosion ned ad bakken.
 
Vandet har transporteret jord, grus og mindre sten med på sin vej ned ad bakken de seneste 12.000 år, og de større sten er blevet liggende.

 

Rundt om på Bornholm har sådanne større samlinger af vandreblokke forhindret almindelig opdyrkning af jorden.
 
Der har nærmest altid vokset en lav kratskov sådanne steder med naturligt forekommende vækster, og på grund af forskellige græssende dyr har de mestendels bestået af små krogede egetræer, kaldet Krak.
 
Således også her på skråningen op mod øens højeste punkt i den tidligere så vidtstrakte Store Lyng eller Højlyngen.
 
Men, det er kun navnet, der fortsat anskueliggør tidligere tiders krat eller krak, idag er området indlemmet i skovens forskellige afdelinger med rødgran, eg og bøg.

Og vandreblokkene finder man skjult inde i de mørke plantninger.
 
Den oprindelige Krak-vegetation med bl.a. Vinter-eg oplever man dog fortsat for foden af bakken langs stien på kanten af de høje klipper i den vestlige del af Ekkodalen.

Lidt skjult inde i den nu tætte skov overraskes man af en større bevoksning af den i dag relativt sjældne Kambregne.

Den vokser langs det vandløb, Gedebæk, der bringer vandet fra Rytterknægten til kanten af Ekkodalens klipper og videre ud over kanten som øens højeste vandfald, Gedebækfaldet.
 
Det er her, man finder Dronningestenen.
 
Ældre bornholmere har i deres ungdom og barndom spillet 4-kort, og her var der bl.a. en serie, der hed Naturstene, og en af vandreblokkene i området skulle efter spillet rent faktisk være Dronningestenen. Tryk her og se kortet.
 
Hvis man følger stien fra Jægergrotten langs med Ekkodalsklippernes kant mod vest, kommer man forbi en flad klippe med en fantastisk flot udsigt mod syd. 
 
Statsskovens embedsfolk har skrevet navnet "Dronningestenen" på denne klippe. Selvom firkortets Dronningesten i dag ligger noget hengemt i rødgranerne højere oppe på klippen!
 
Rødgranerne nord for stien er plantet i 1960 efter stormfaldet i 1956, og efterhånden som der bliver lysnet op i den mørke skov, opdager man de skjulte mindesmærker.
 
Således den sydligste af vildtbanestenene, der omgav Kongens Vildtbane. Tryk her og læs nærmere.
 
Da Bornholms Amt i 1980'erne anlagde det ødækkende cykelvejnet lod man forbindelsen mellem Robbedale og Aarsdale, rute 22, gå gennem Almindingen.
 
Således blev den i nyere tid anlagte skovvej, Kong Frederik IXs vej, inddraget i dette net.
 
Efter at være kommet fra foden af Springbakken op på toppen af Styrtebakkerne åbenbarer der sig et fantastisk smukt udsyn over det meste af Sydbornholm fra en udsigt, der passende kan benævnes Kong Frederik den Niendes Udsigt.

 

 

Siderne er bygget i en WEB123