Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 9. NordØstkysten :: 94. Bokul
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
Kort
92. Stevelen
93. Salene
94. Bokul
95. Gudhjem
96. Nørresand
97. Sletten
98. Melsted
99. Kongensmark
111. Saltune
112. Klinterne
113. Randkløve
114. Ypnested
115. Sortevad
116. Bølshavn
117. Bølshavnstrand
118. Gyldensåen
119. Hellig Kvinde
120. Listed
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Solen står op over Bokul mellem asketræer
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Serpentinen over Bokul
 
Bokul-knuden set fra Nord
 
Bognemark - malet af Oluf Hoest. Fotograferet paa Hoestmuseet i Gudhjem
 
Faar paa Bokul
 
Bokul - hoej solopgang
 
Oplevelsessti fra Salene ned gennem Gudhjem Plantagage til Noerresand
 
Oernens Hvile - radiumvand
 
Oernens Hvile broend-daeksel
 
Grotteedderkop i radiumkilden paa Oernens Hvile
 
Graamyr - oprenset for vegetation i 1994
 
Graamyr - tilgroet af Noekkerose og Padderok
 
Graamyr renses op efteraaret 2013
 
Serpentinen over Bokul
 
Fugleobservationer fra Bokul
 
Bramgaes over Bokul
 
Gaes traekker ind fra havet over Noerresand
 
Solen op over Bokulhus

Bokul - Fugletræk - Bognemark

Oplevelsessti Døndal-Helligdommen-Gudhjem-Melsted

UTM 0497928 / 6118400
 
Kommer man sejlende til Gudhjem langs kysten fra nordvest ser man øen stige jævnt skrånende fra havet - en "rundklippe", formet af isen og som typeeksempel som "skåret ud af en bog".

Midt på bakken finder vi udsigtspunktet Bokul med flagstangen, 48 meter over havet og videre går det opad mod det højeste punkt med Bavnet, lidt syd for det verdensberømte husmandssted Bognemark, hvor maleren Oluf Høst har eksperimenteret med farverne.

Skoven, Gudhjem Plantage, blev påbegyndt tilplantet i 1884 efter at Gudhjem havde fået overdraget denne del af øens tidligere statsejendom, de såkaldte Kongens Udmarker, i 1859.

Bokul eller Bokuld, som det tidligere har heddet henviser til det forhold, at stedet er en "afrundet klippetop", hvor der har været menneskelig bebyggelse, og de fire bautasten med fem røser i den vestlige ende af skoven henviser fint til dette forhold.

Bokul hoejt over Gudhjem

I slutningen af 1930'erne var "den nye strandvej" mellem Allinge og Svaneke en realitet, men netop på grund af de naturskønne forhold omkring Bokulklippen kæmpede nogle gudhjemboere imod forslaget til linjeføringen over Bokul.

Man "tabte" imidlertid sagen, og en afgørelse fra januar 1940 gav Bornholms Amtsråd ret til at bygge vejen samt de tre broer, den krævede over Holkedalen, Bobbedalen og dalen over Fossebæk.

Krigen var imidlertid brudt ud, og landet havde for en tid andre ting at forholde sig til, og først i 1949 blev projekteringen genoptaget.

Men, modstanderne vejrede morgenluft og fik sagen på grund af en dokumenteret procedurefejl til at gå om, dog uden at det ændrede på afgørelsen og i 1951 blev arbejdet påbegyndt og endeligt afsluttet i 1957 - med den smukke kystvej som resultat.

Solnedgang - set fra Kystvejen

En parallel til disse forhalinger synes den aktuelle projektering og etablering af en strækning cykelvej i disse år at være løbet ind i.
 
Bornholms amt begyndte i 1981 at bygge cykelveje øen rundt samt på kryds og tværs, men her 35 år efter start mangler det sidste stykke!
 
Ja, ganske rigtigt, strækningen fra Helligdommen til Gudhjem! Tryk her og læs sagens gang indtil nu.
 
Cykelvejen er projekteret som en "oplevelsessti" så tæt på kysten, de fysiske forhold tillader. Landskabsarkitekterne PK3 har til projektet skitseret et forløb, som kan ses ved at trykke her.
 
Og her ved nedkørslen til Nørresand på kanten af Bokulklippen er stien projekteret til at følge et af de skovspor, der blev etableret ved tilplantningen af datidens Gudhjem Udmark i 1880'erne.
 
Toneangivende personligheder i lokalområdet har imidlertid rejst en opinion imod projektet, idet man mener, at dette kan være i strid med hensynet til stedets natur- og kulturhistorie.
 
Som "vinden blæser" i denne tid, vil der nok gå nogle år ekstra, inden stien er blevet etableret. Men til den tid vil man så som såkaldt blød trafikant kunne blive bragt "blidt" ned til Nørresand ad det skitserede forløb.
 
Man vil på turen blive præsenteret for mangfoldigheden i stedets natur- og kulturhistorie i form af bl.a. sogneskellet mellem Østerlars og Gudhjem, bautasten, kildevæld og Stephan Nyelands Prinsessehave.
 
Tryk her og se den tilgroede sti vinteren 2014/2015.
 
Lidt på afstand kan man opleve radiumkilden, hvor turistforeningen hentede radiumholdigt drikkevand og solgte det til de turister, der i midt i 1920'erne i større tal søgte til Bornholm på såkaldte helseophold.
 
Her som i mange andre brønde og kældre i Gudhjem og omegn kan man finde hvide kokoner med æg af den på disse kanter så omtalte edderkop, Grotteedderkop Meta menardi. Læs mere om dette spændende dyr ved at trykke her.
 
Midt i Gudhjem Plantage lidt længere væk fra stien finder man Gråmyr som et åndehul for de lokale gudhjemboere og turisterne. Oprindeligt var den en mindre myr i lyngen med naturligt tilløb fra de højereliggende marker.

I 1883 havde man brug for ler til en udvidelse af Gudhjem havn, og det hentede man oppe i myren, der ligeledes blev dæmmet op, således at man om vinteren kunne bruge den som skøjtebane.
 
Også i "gamle dage" skar folk fra de lokale hoteller og pensionater is om vinteren til brug i ishusene hen over sommeren.
 
På grund af en kraftig tilgroning af bl.a. Nøkkerose og Sump-Padderok foretog Bornholms Regionskommune i efteråret 2013 en fornyet oprensning af søen.
 
Men, uheldigvis genudsatte man nogle eksemplarer af den invasive vandplante Krebseklo, der nu har fået banet vejen til om føje år at have overtaget hele den nyetablerede vandflade.
 
Situationen blev vist i en naturudsendelse på det lokale TV2 den 21. oktober 2013, se ved at trykke her.
 
Årsagen til denne handling skulle grangiveligt understøtte muligheden for, at Grøn Mosaikguldsmed skulle kunne finde stedet attraktivt og slå sig ned, om end den aldrig har været observeret i Gråmyr.
 
Specielt er en af Gudhjems mange kunstmalere kendt for at have "høje horisonter" på sine billeder - et besøg på Bokul en tidlig sommermorgen, hvor solen står op nord om Tat, vil give en mulig forklaring på dette specielle fænomen!
 
Og så er Bokul kendt for at være stedet, hvor man ser traner og gæs trække forbi og ind over Bornholm om efteråret.
 
Ved et specielt vejrlig letter store flokke af traner fra Ølands Alvar tidligt om morgenen. og hvis vinden har den rigtige retning og styrke, kommer de nogle timere senere forbi Bokul på deres færd mod Rügen.
 
Den 9. oktober 2011 var ingen undtagelse, og fuglemanden Per Ketil var fra den tidlige morgen på plads på bænken ved flagstangen, og der blev både talt traner og bramgæs. Og det blev rekordstort.
 
Både stedets naturplejere i form af regionskommunens får og interesserede lokale gudhjemboere fulgte med i sceneriet.

Der tælles traner fra Bokul 09.10.11

 

Siderne er bygget i en WEB123