Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 164. Balke Lyng
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Balkelyng græsses af
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Balke Lyng med vandsamlinger i det tidlige forår
 
Hedelyng i tuer på Nexøsandsten
 
Balke Udmark med skansen i 1745-1750
 
Skansen bygget op af tusindvis af flade strandsten af nexøsandsten

Skansen benyttet som spadseresti i nyere tid ved siden af redningsstien

Stribet nexø-sandsten, saakaldt Gingham-sandsten i undergrunden ud for Lange Skanse
 
Nexøsandsten sprækker op i rette linier og her gror forskellige plantearter, bl.a. purloeg
 
Balke Udmark med strandgrave af kraterroeser
 
Strandgrav i form af en kraterroese

Balke Lyng - Lange Skanse

UTM 0507463 / 6099662
 
Balke Lyng ligger som en fortsættelse af Nexø Sydstrand "ned mod" Balke Strand, og grunden til, at der vokser Hedelyng netop her, er det meget tynde eller manglende jordlag, der har forhindret almindelig landbrugsdrift.

Balke Lyng med smaa stenbrud

Området er Nordeuropas østligst beliggende Hedelyng-hede, hvor blandt andre planter den efterhånden sjældne Salep-Gøgeurt har haft en af sine sidste voksepladser på Bornholm.

Også øens eneste koloni af Fjordterne holdt til i Lyngens fugtige lavninger indtil det hele voksede til i birkeskov for omkring 50 år siden.

En opvækst fredningsmyndighederne nu har fået bugt med ved hjælp af bl.a. geder, og den nuværende indhegning sikrer, at der i perioder kan holdes får på arealet.
 
I lune aftener i det tidlige forår lyder strandtudsernes sang fra vandsamlingerne på denne gamle Balke Udmark.
 
Arten har en af øens største bestande her mellem Nexø og Balke.

Strandtudser i parring en lun april nat

Lange Skanse er øens længste skanseanlæg, 600 meter lang og bygget op af brudstykker af nexøsandsten, der er dækket af et tykt lag græstørv.
 
Bag skansen på denne Balke Udmark findes øens største strandgravfelt fra Yngre Jernalder, årene efter Kristi fødsel. Kun 15 af op imod 100 såkaldte kraterrøser er udgravede.
 
Kraterrøser er små stenhøje, der har en tragtformet forsænkning i midten.
 
Dette træk forekommer så regelmæssigt, at det må hænge sammen med konstruktionen af gravene, og krateret kan være opstået ved sammenstyrtning af et gravkammer, der var af træ.
 
På Hammers kort fra 1746-50 forekommer lokaliteten "Hunde Rynken", som ifølge Stednavnebogen fra 1951 skulle være et stenbrud i forstrandens Nexøsandsten.
 
 
Dyrenavnet "Hund" skulle referere til en Sælhund.
 
Den bornholmske redningssti slutter på Balke Udmark, og herfra har vagtmandsskabet skulle vandre ad stier på eller ved stranden langs syd og vestkysten frem til Ginesminde nord for Hasle, hvor stien starter.
 
Læs mere om redningsstien ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123