Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 21. Vestre Indlæg :: 293. Arnagerkællingernes Frokoststen
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
Kort
292. Springbakken
293. Arnagerkællingernes Frokoststen
294. Røsegravfeltet
295. Duedalsvandet
296. Store Grankule
297. Stormfaldet
298. Arboretet
299. Segen
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Frokoststenen ved Springbakkevej
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Blaabaer i Hoejlyngen
 
Almindelig Ulvefod i Hoejlyngen
 
Omslag af Bornholmske Samlinger fra 2013

Arnagerkællingernes frokoststen

UTM 0492345 / 6106604
 
En særdeles flad og glatslebet del af grundfjeldet stikker frem i kanten af Springbakkevej. Den synes at være tilpasset ved en bortsprængning af et stykke op til vejen.
 
Arnagerkaellingernes Frokoststen ved Springbakkevej
 
Da koner fra Arnager "i gamle dage" var draget op i Lyngen for at plukke bær og sanke brænde, havde de her godt 10 kilometer hjemmefra behov for at foretage et rast! Deraf det folkelige navn.
 
Hedelyng i Hoejlyngen
 
I seneste nummer af Bornholms historiske Samfunds Bornholmske Samlinger: Svensk indvandring til Bornholm er der i afsnittet Naturen i Højlyngen, som svenskerne opdyrkede en beskrivelse af naturen generelt og lyngrivning samt tørveskæring specielt:
Lyngrivere og tørveskærere kunne opholde sig i Højlyngen hele sommeren. De havde ret til at rive lyng og skære tørv fra 1. maj til Larsedag, den 10. august. Lyngen kostede 33 øre pr. læs, og hver lodsejer havde ret til 3 læs tørv og 2 læs lyng.
 

Siderne er bygget i en WEB123