Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 203. Amaliekilde
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Amaliekilde - en sommerdag
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Amaliekilde i sneen
 
Amaliekilde i skoven i 1930erne
 
Skov-Springklap, en plante, der er knyttet til øens kildevaeld
 
Amaliekilde, indrammet i groent, i Hoejlyngen i 1860erne
 
Dalevejslod, matr. 201d
 
Loevfroedam på hoejlyngslodden matr. 240f

Amaliekilde - Højlyngsudstykninger

UTM 0503478 / 6104154
 
Amaliekilde er et kildevæld midt i Højlyngen, der vælder op på flad mark og afvandes til først Anhøj Bæk og siden Øleåen.
 
 
Amaliekilde - en sommerdag
 
Der er foretaget kemisk fysiske undersøgelser af kilden, og temperaturen midt på sommeren holder sig over 10 grader Celcius.
 
Vandets pH ligger konstant uder 6,4 som det sureste vand i bornholmske kilder, medens den såkaldte konduktivitet eller ledningsevne har et tal på 150.
 
Det er det laveste af alle målte kilder og udtrykker det forhold, at der ikke er særlig mange elektrisk ladede ioner i vandet.
 
Mange af de bornholmske kilder er tørlagte ved dræning eller vandindvinding, men her ligger et upåagtet naturområde, der ved små midler kunne være åbnet for publikum.
 
Stedet og kilden er opkaldt efter en af de tidlige beboere på stedet. Således er der under Folketællingen i 1890 registreret en Karoline Amalie Gudbergsen.
 
Udstykning af Kongens Mark lod nr. 134
 
De to rundløkker i Kongens Lyng ud for Amaliekilde som vist på ledsagende matrikelkort blev efter loven af 9. februar 1866 samlet i en matrikel, og 12. december 1867 blev der lyst en "Arvefæsteafgift og Rekognition til Bodilsker Sogns Udmarkskasse". - Siden har stedet eksisteret som Kirseløkke.
 
De tre husmandssteder langs Dalevej ud for Amaliekilde er senere udstykninger, og for den nordligste, matrikel 201d, blev der første gang udbetalt arvefæsteafgift den 12. juli 1876.
 
Deres arealer er hhv. 1,9 ha., 3,2 ha. og 2,2 ha. - sandt at sige nogle små lodder til at få et økonomisk udkomme af.
 
På de to er jorden lagt ud til såkaldt naturgenopretning, og øens bestand af løvfrøer har fået et godt "kraftcenter" netop her i form af flere ny gravede damme.
 

Siderne er bygget i en WEB123