Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 17. Alm. Sprækkedale :: 242. Alminding Savværk
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
Kort
238. Rømersdal
239. Ekkodalen
240. Ørsteds Kilde
241. Alminding Station
242. Alminding Savværk
243. Fuglesangsrenden
244. Trandberg
245. Jægergrotten
246. Vallensgårdsskov
247. Dronningestenen
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Almindingen savvaerk
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Almindingen Savværks jubilæumsbog
 
Almindingen Savvaerk 1910
 
Almindingen Savvaerk 1950
 
Chaussesten paa Ekkodalsvej
 
En roed loen i Ekkodalen
 
Spidsløn i frisktgroenne farver i juni

Almindingen Savværk

UTM 0494188 / 6107077
 
I en lille fin publikation med navnet "Almindingen" har Almindingen Savværk inviteret skribenten Knud Jarmsted til at skrive lidt løst og fast om skoven i almindelighed og savværket i særdeleshed. Heftet blev udgivet i 1956 i anledning af 50-års dagen for virksomhedens start.
 
Som man kan læse i skriftet skyldes initiativet til etableringen af savværket en direktør Emil Brüel, der var broder til den daværende skovrider Ludvig Bang Brüel på Rømersdal.

Almindingen Savvaerks grund 2006

Til at foretage indkøb af maskineri og at lede opstillingen og monteringen af dette til savværket blev den dengang unge tekniker Axel O Müller tilknyttet. Han kom fra den nærliggende Vallensgård og havde bl.a. foretaget studier i Tyskland og USA.
 
Erfaring i udskæring af træ havde han ganske vist ikke skaffet sig endnu, men for at råde bod på det blev der ansat en ung svensk savværksformand ved navn Oscar Svensson.
 
Efter ret få års drift overtog Müller eneansvaret for Almindingen Savværk, og det udviklede sig til en større virksomhed med i 1956 mere end 50 medarbejdere.
 
Ja, udbygningen af Almindingens-byen med egen købmand og mange nyopførte boliger kan direkte henføres til det gode arbejde i bearbejdelsen af bornholmsk tømmer.
 
I januar 1956 oplevede Bornholm en voldsom storm, der væltede en stor del af det på det tidspunkt hugstmodne nåletræ, mere end 100.000 kubikmeter rødgran, og det gav for en længere årrække ekstraordinær stor aktivitet på savværket.
 
Siden er aktiviteterne gradvist droslet ned, og her 100 år efter etableringen er der andre planer for savværksgrunden, så måske vil Almindingsbyen vokse yderligere, men nu med feriehungrende turister og udsigt til Ekkodalens klipper.
 
Langs Ekkodalsvej oplever man sent på sommeren nogle særdeles røde træer, en Løn, som Axel O Müller efter sigende skulle have hjembragt som frø fra sit ophold i USA i starten af 1900-tallet.
 
Man har lokalt antaget den for at være en Sukkerløn (Acer saccharum) - planten, som har et blad i det canadiske flag.
 
Sagkundskaben, kompetente dendrologer, senest som deltagere i en ekskursion for medlemmer af Dansk Dendrologisk Forening i september 2014, mener imidlertid, at træet er en almindelig Spidsløn (Acer platanoides), blot med den egenskab, at den opnår et meget smukt rødt efterårsløv. 
 
Tryk her og se træets meget smukke røde efterårsløv.
 

Siderne er bygget i en WEB123