Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 224. Aakirkeby Plantage
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Kejserkul - en kaempesten, der har ligget frilagt i Hoejlyngen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Aakirkeby Plantage i 1930erne
 
Byskovbroenden i Ndr. Byskov
 
Kvartslegeme på Hvide Halle
 
Produktionshoejskole i skoven
 
Torbjoerne Borgen ved svampeudstilling paa Produktionshøjskolen
 
Thor Kristoffersen
 
Kulturperlen i skoven
 
Skydeskivegrave vinter 2017 i Nordre Byskov

Aakirkeby Plantage - Byskov

Frihed - Skydebane - Arbejdslejr

UTM 0496673 / 6104659
 
Aakirkeby Plantage er Aakirkeby Købstads Nordre Plantage, også kaldet Aakirkeby Nordre Byskov, der som en del af udskiftningen af udmarksjorderne tilfaldt Aakirkeby Købstad.

Aakirkeby Frihed i Hoejlyngstiden

I et samtidigt dokument, er skrevet:
I Medfør at Bestemmelserne i Kongelig Resolution af 30. Maj 1832 om Skifte mellem Staten og Bornholms Indbyggere af Udmarksjorderne paa Øen og i Ifølge Rentekammer Skrivelse af 31. December 1844 blev det Strøg af Højlyngen, der bar navnet Aakirkeby Frihed, og hvortil der fra de ældste Tider af havde været indrømmet Byens Borgere Hævd på Brugsret, ved Udskiftning af Udmarkerne i 1846 tillagt Købstaden som Ejendom, efter de ligeledes fra ældre Tider afsatte Skjelstene.
I Året efter 1863 blev Lodden efter at den først var bleven indhegnet med Grøfter og Jordvolde, taget under Behandling dels og især til Skovdyrkning og dels til Agerbrug og Eng. I dette Øjemed blev Veje afstukne og Grøfter gravede til Afledning af Fugtighed og skadeligt Vand. Det nævnte Aar plantedes på en Strækning fra det nordvestlige Hjørne på 10 Tønder Lands Størrelse Nåletræer, navnlig Gran og Lærkeplanter. Tilplantningen fortsættes.
Umiddelbart vest for denne Aakirkeby Frihed var der et markant højdepunkt i Højlyngen, Hvidehald, Hvide Halle, hvis navn skyldtes et særdeles stort lysende kvartslegeme øverst oppe på toppen.
 
Den lokale Botaniker, Paul Gelting, som var født i Aakirkeby i 1905 har i storværket "De danske Heder" fra 1943 netop omtalt denne lokalitet for sin bevoksning af Cypres-Ulvefod.
 
En plante, der for længst er forsvundet fra øens flora i forbindelse med tilplantningen og stedets anvendelse som deponi for marksten.
 
Aakirkeby fik sit drikkevand fra Vallingebjergkilden, tryk her og læs mere.
 
Et par gange var den løbet tør, og for at sikre sig, at der aldrig blev bart om vand i byen gravede man i 1934 en 7,5 meter brønd, Byskovsbrønden", og udstyrede den med et særdeles anderledes smuk overbygning.
 
Midt i 1930'erne var der stor arbejdsløshed blandt danske arbejdere, og Staten oprettede i 1939 en Statsungdomsarbejdslejr i Aakirkeby Nordre Byskov.
 
Et areal ved Kejserkullen, som i højlyngstiden var et markant højdepunkt med en større vandreblok, blev bebygget med træbarakker. Siden har her været stor aktivitet i området, dog med forskellige formål.
 
I 1984 oprettede man Bornholms Produktionshøjskole i bygningerne, og i 20-året for dette udgav man i 2004 bogen "Kulturperlen i skoven" med Thor Kristoffersen som forfatter.
 
Selv om, at bygningerne har udviklet sig til en kulturinstitution, ja nærmest en perle i Nordre Byskov, har øens kommunalbestyrelse besluttet sig for, at det i 2014 er slut, og bygningerne er planlagt revet ned.
 
5. Skyttekreds i Aakirkeby blev stiftet i oktober 1863, og efter i starten at have afholdt skydninger på en bane i Kannikegårdsskoven, blev der i 1877 anlagt en bane i Nordre Byskov med tilhørende volde og dækning, som Werner Hansen har berettet i bogen "Inde i Landet" fra 1969.
 
Tryk her og se skydebanens beliggenhed.
 
Men, efter oprettelsen af Statsungdomsarbejdslejren var det ikke mere betryggende at benytte denne bane, og i følge en artikel i Bornholms Tidende den 4. oktober 1963 flyttede man den i 1946 til "brandlinie 6 i Aaker Plantage", hvor den ligger den dag i dag.
 

Siderne er bygget i en WEB123