Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen :: 220. Aaker Plantage
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Tyrsten i Aaker Plantage
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Juelsbjergvej - gennem datidens grusbakker
 
Hoej boegeskov omkring Juelsbjergvej
 
Askeskov i askevaeld ved Lille Myregaardsvej
 
Paer Mikkels sten - fotograferet af Frede Kjoeller
 
Sortspaette - ringmaerket hun ved redehul, tidligere almindelig fugl i Aaker Plantage
 
Krat Fladbelg - en Hoejlyngsplante

Aaker Plantage

UTM 0497508 / 6104715
 
Aaker Plantage er en kommuneplantage på ialt 325 ha. højlyngsjord. I dag er den en del af Regionskommunens skove.
 
Aaker Plantage i 1930erne
 
I det store og hele ligner Aaker Plantage de øvrige plantager i den gamle Højlyngen, måske med den undtagelse, at der i den nordlige del er et strøg med grus omkring Julsbjerg.
 
Stedet har haft dette navn fra engang i 1700-tallet, og man mener, at det skyldes Slægtsnavnet Juel.
 
"Bjerget" har ligget monumentalt i højlyngen som en af de sydligste forposter i Splitsgårdslinien, omgivet af enge, Juelsbjergengene, der blev født af et kildevæld i den nordre side af "bjerget".
Læs mere om Splitsgårdslinien ved at trykke her.
 
I forbindelse med tilplantningen af lyngen er der gravet et tæt net af grøfter omkring bjerget, som ligeledes er tømt for sit grus, men man kan på vegetationen se, at det er et såkaldt askevæld, der dominerer området.
 
Engene er senest forsøgt drænet tørre i forbindelse med anlæg af et træningscenter for schæferhunde!
 
I en artikel i Jul på Bornholm fra 1950 beretter rydningsmanden Peter Jensen om sit liv i Aaker Højlyng, bl.a. om lyngrivning og tørveskæring:
 
"I 1866 påbegyndte man tilplantningen af Aaker Højlyng, og Hans Transe Holm var af sognet udset til at forestå dette arbejde.
 
Udmarksboligen blev bygget i 1878 af store kampesten med stråtag og "hodda" til stald. 1916 blev den nedrevet og en ny opført af brændte sten med tegltag og senere nye tilbygninger.
Hjortesølen ligger næsten midt i skoven. Det var tidligere et fugtigt, nærmest bundløst moseareal, der midt i 1970'erne blev renset op til en klartvandet skovsø.
 
En anden af skovens søer er Havstens Myr, der bl.a. i begyndelsen af 1900-tallet blev benyttet til gravning af mergel. Også til tøjvask har den fundet anvendelse.
 
Tre af lyngens større flytteblokke er navngivet. Flade Halle, Peter Mikkels Sten og Tyrstenen. Sidstnævnte ligger tæt på Tyrstensvej, og den var et yndet sted for datidens vogterdrenge, når de skulle overvåge flokken af dyr, de var sat til at vogte.
 
Af andre kunne den bruges som tilflugt, når tyren var olm!"
Anlæg af skydebane for Aakirkeby 5. kreds blev taget i brug ved kredsens 100 års jubilæum i 1863, og senere har BASGI lagt deres amtsbaneanlæg herinde efter at det tidligere havde ligget i Hareløkkerne frem til sidst i 1960'erne.
 

Siderne er bygget i en WEB123