Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 8. Istidslandskabet
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
Kort
71. Sct. Ols Kirke
72. Rø-linien
73. Slettevej
74. Rutsker Plantage
75. Rokkestenene
76. Stenrøret
77. Tudehøj
78. Krashave
79. Ruts Kirkebakke
80. Torpe Bakker
81. Klemensker
82. Splitsgård
83. Kleven - Spælinge
84. Rø
85. Brommevej
86. Rø Plantage
87. Nørre Borgedal
88. Donnemyr
89. Søndre Borgedal
90. Sigtedalen
91. Bøgeskoven
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 

Roevej over Humledal
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Vidnesbyrd efter isens virke paa Bornholm

Store Myregaardsdam ved Roevej

Grusbakke ved Roevej
 
Roevej-kant med Skov-Storkenaeb
 
Myregaardsdammen

Olsker - Rø landevej, Rølinien

UTM 0490859 / 6120033
 
Følger man den gamle landevej mellem Olsker og Rø kommer man flere steder til at køre højt på en bakkekam med en flot udsigt både til højre og venstre.

Selvom Bornholm ikke indeholder så mange af de fra det øvrige land så kendte terrænformer fra istiden kan isens afsmeltning hen over øen alligevel fastlægges gennem forskellige grus- og leraflejringer.
 
Under afsmeltningen har isfronten flere gange ligget stille, hvorved israndslinier med et forløb i retningen sydøst-nordvest har markeret sig over Nord-Bornholm og tilsvarende vest-øst på Syd-Bornholm.
 
 
Isens afsmeltning over Bornholm. Jens Kofoed
Illustration af Jens Kofoed.
Bornholm dukker frem efter isens afsmeltning.
Isfronten markerer "Rø-linien".

Tre stilstandslinier kan skelnes i landskabet, og her mellem Olsker og Rø erkendes den senest afsatte linie, Rø-linien, først og fremmest gennem en række issøleraflejringer.

Isfronten har nemlig hindret overfladevandet fra øens centrale dele, der lå som en isfri nunatak, i at få afløb mod øst.
 
Der er foran isranden i de nederoderede sprækkedale opstået isdæmmede søer, hvori der efterhånden blev aflejret finkornet stenfrit ler.
 
Dette oplever man især i Døndalen efter længere tids regnvejr, idet leret her gør dalens stier særdeles glatte.
 
Tryk her og læs mere.
 

Siderne er bygget i en WEB123