Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 4. Ringebakkerne
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
Kort
33. Ginesminde
34. Jons Kapel
35. Blåskinsdalen
36. Duehullet
37. Store Ringebakke
38. Vang
39. Ringedalen
40. Krogeduren
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 

Bornholmske redningsstier - kyststier

Så langt tilbage i tiden, som der har været sejlads langs de bornholmske kyster, har der været et korps af strandvagter, der afpatruljerede kysten for eventuelle strandinger.
 
Den første egentlige strandingslov her i landet blev vedtaget af folketinget i 1895, læs nærmere om den ved at trykke her.
 
I lovens §1 er iøvrigt nævnt, at: 
"For kyststrækninger, hvor der ikke er ansat strandfoged, udføres de opgaver, der er tillagt strandfogden, af sognefogden...".
 
Sognefoged kaldtes sandemand på Bornholm, og om dennes funktioner kan læses ved at trykke her.
 
Bornholms kyst er delt op i 20 strandfogeddistrikter. Se disse ved at trykke her.

Redningssti gennem Slotslyngen på Vestbornholm

 
Det var især i stormvejr og usigtbar snefygning at uheldene kunne opstå, og det var barskt for disse vagter at foretage disse afpatruljeringer.
 
På syd- og vestkysten op til Ginesminde var det muligt at gå langs havet på stranden, men på klippekysten fra Ginesminde og øen rundt til Balke, måtte der etableres en rimelig farbar redningssti.
 
Hver strandvagt havde så en strækning at overvåge, og på steder, hvor der ikke var andre muligheder at søge læ, opførte man træskure, hvor vagten kunne søge læ i barskt vejr.
 
Man finder fortsat to af disse læskure, et ved stien gennem Store Ringebakke og et ved stien i Slotslyngen.
 
På vedhæftede kort er angivet de stier på strækningen fra Ginesminde over Hammeren til Svaneke og videre til Balke, der er anlagt specielt til korpset af strandvagter.

12 delstrækninger på redningsstien øen rundt

 
De samme strækninger er listet op nedenunder, og forslag til ture på de enkelte strækninger kan fås ved at aktivere de forskellige links.
 
 
1. Ginesminde-Vang - tryk her for en tur på strækningen.
2. Vang-Hammerhavn - tryk her for en tur på strækningen.
3. Hammerhavn-Sandvig - tryk her for en tur på strækningen.
4. Løsebæk-Sandkås - tryk her for en tur på strækningen.
5. Bådsted-Stevelen - tryk her for en tur på strækningen.
6. Stevelen-Nørresand - tryk her for en tur på strækningen.
7. Gudhjem-Kobbeå - tryk her for en tur på strækningen.
8. Saltune-Bølshavn - tryk her for en tur på strækningen.
9. Listed-Svaneke - tryk her for en tur på strækningen.
10. Hullehavn-Hestekløve - tryk her for en tur på strækningen.
11. Aarsdale-Nexø - tryk her for en tur på strækningen.
12. Nexø-Balke - tryk her for en tur på strækningen.

Vagtmandshytte i Ringebakkerne

 

 

Siderne er bygget i en WEB123