Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 15. Højlyngen
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
Kort
200. Bodilsker Højlyng
201. Døvredal
202. Troldestenen
203. Amaliekilde
204. Sævepilt
205. Stavlebakker
206. Poulsker Plantage
207. Grønnevad
208. Kragesten
209. Hvidedynder
210. Kregsten
211. Anhøj Myr
212. Kullebakken
213. Hellig Hågen
214. Lille Mikkel
215. Klokkerpilten
216. Varperne
217. Pedersker Plantage
218. Ølene
219. Østermarie Plantage
220. Aaker Plantage
221. Knægten
222. Højlyngens Klippe
223. Højlyngsvejen
224. Aakirkeby Plantage
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 

Pilte - vejviservarder

I bogen "På tur i Bornholms Natur" har jeg på side 97 skrevet om pilte.
Materialet er hentet i "Bornholms Stednavne" fra 1951, 
men både Olaf Hansen i "Jul på Bornholm 1992":31-34 
og Frede Kjøller i Bornholms Tidende den 21. november 1987, 
har fortalt om deres kendskab til de gamle pilte:

Som et levn fra højlyngstiden finder man for det meste lidt skjult 
og mørkt inde i rødgranplantninger disse pilte.
Det er små kegleformede stendynger, der ligger højt på det blottede 
grundfjeld og som har tjent som kendingsmærker, varder, 
i den i sin tid vidtstrakte lyngflade.
Ordet pilt er afledt af det oldnordiske "piltr", der betyder 
"en lille dreng". Anvendelsen af ordet i den betydning beror 
rimeligvis på stenhobenes menneskelignende form.

         Midterpilt i Paradisbakkerne
	Ekskursion til Midterpilt i Paradisbakkerne
 
I alfabetisk orden listes de 26 kendte lokaliteter med pilte op sognevis:
	Bodilsker sogn:
		Døvrepilt, tryk her og læs mere
		Ridderpilt, tryk her og læs mere 
		Sævepilt, tryk her og læs mere 
		Tornepilt, tryk her og læs mere 
		Lille Mikkel, tryk her og læs mere
	Ibsker sogn:
		Midterpilt, tryk her og læs mere 
		Nordre Pilt, tryk her og læs mere 
		Søndre Pilt, tryk her og læs mere 
		Vesterpilt, tryk her og læs mere 
		Østerpilt, tryk her og læs mere 
		Aarsdale Ret, tryk her og læs mere
	Pedersker sogn:
		Fårebakkepilt, tryk her og læs mere
 
		Harepilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag
 
		Klokkerpilt, tryk her og læs mere
 
		Muldbakkepilt, ikke kendskab til piltens eksistens i dag
 
		Sildepilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag
 
		Varperne, tryk her og læs mere
	Poulsker sogn:
		Anhøj Pilt, tryk her og læs mere
 
		Hasledalspilt, tryk her og læs mere
 
		Stavlepilt, tryk her og læs mere
	Rø sogn: 
		Stenvarpen i Rø Plantage, tryk her og læs mere
	Vestermarie sogn:
		Knægten i Almindingen, ikke kendskab til piltens eksistens i dag
	Østerlars sogn:
		Trepilte i Stangemarken i Østerlars, ikke kendskab til piltene i dag 
	Østermarie sogn:
		Asapilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag
		Dalslundepilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag
	Aaker sogn:
		Knægten i Aaker Plantage, tryk her og læs mere 
		Søndre Fårebakkepilt i Aagårds skov, tryk her og læs mere.
 

Siderne er bygget i en WEB123