Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 25. Øens årmillioner :: 359. Sose Bugt - juraler
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner
Kort
340. Bavnet
341. Klintebakken
342. Strøby Stenbrud
343. Læså-profilet
344. Vejrmøllegård
345. Kalby
346. Læså-vandfald
347. Alunskifer-profil
348. Kalkstensbrud
349. Graptolitskifer
350. Vasegård-langhøj
351. Limensgadebrud
352. Bøsthøj - Saxebro
353. Vester Boderne
354. Boderne-Grødbyå
355. Skelbro-Risebæk
356. Munkerup
357. Risegård strand
358. Sose Bakker
359. Sose Bugt - juraler
360. Sose Odde
361. Smeltevandsfloden
362. Homandshald
363. Strandbygden
364. Strandbygårdstrand
365. Madsegrav
366. Arnager
367. Verdens Ende

 
Jørgen Butzbach anskueliggør eksistensen af strukturer i det geologiske profil
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Lerlag i Sosebugt
 
En struktur i sandlaget, der kunne være et aftryk efter et dyr - måske en dinosaurus!
 
Udgravede strukturer iSose Bugt-profilet - dinosaurusspor!
 
Sandstrukturer i Sosebugt
 
Graptolitskifer på Sose-stranden
 
Vaermlandshuse i 1930erne
 
Sosestenen i maj 1928
 
Baptiststenens inskription 12.5.1848
 
Baptiststenen med Sose Odde i baggrunden

Sose Bugt - Juraler - Baptiststenen

UTM 0489683 / 6099567
 
Kyststrækningen i Sose bugt mellem Sose Odde og Lilleåens udløb er en ret stejl klint med en meget lille forstrand - og i klinten er der en varieret lagserie af sandede og lerede aflejringer fra Juraperioden med stort indhold af plantematerialer.
 
En nøjere undersøgelse af aflejringerne i den ca. 40 meter mægtige klint fra Tidlig Jura, det, der i geologisk terminologi kaldes "Sose Bugt Leddet", har vist, at den er opbgygget af fire forskellige enheder.
 
Der er sket en udvikling fra først en aflejring på landjorden i søer, gennem lagune- og deltaaflejringer til marine aflejringer i en tidevandszone eller på dybere vand.
 
Alt sammen omkring 200 millioner år gammelt. Tryk her og se de geologiske lag.
 
Karakteristiske lagtyper nederst i lagfølgen er sort og gråt ler med planterester, rodhorisonter og kullag.
 
Det er dette ler, der i et par hundrede år er gravet her på stranden for at blive brugt i pottemagerier i Rønne - senest i fabrikken i Krystalgade.
 
Derover følger lyst, finkornet sand, som er dannet i havet omkring en tidevandszone. Øverst i lagfølgen findes lag med marine aflejringer, der er opbygget af hastigt skiftende ler og sandlag.
 
I disse lag er der nogle strukturer, der er blevet tolket som fodspor, og i november 2011 har Palæontologen Jesper Milàn været på Bornholm sammen med en kollega, Lars Clemmensen, der senest har anskueliggjort mulighederne for, at strukturerne i skrænten virkelig skulle stamme fra dinosaurer.
 
Strukturerne er herefter gravet ud, for at man ved sammenligninger med andre fund kan finde bevis for, at det reelt er dinosaurusspor.
 
Begivenheden er refereret i Bornholms Tidende i november 2011, og Milàn er refereret for at have sagt, at det skulle dreje sig om ca. 200 millioner år gamle dyr, såkaldte "Prosauropoder", der er fundet i lignende aflejringer i Skåne.
 
Det geologiske Jura-profil afgrænses mod øst af nutidens Lilleå, der siden gletscherens afsmeltning har fundet sin vej ud mod Sose Bugt og skåret sig dybt ned i både yngre moræneaflejringer og de ældre jurassiske aflejringer i den landskabeligt smukke erosionsdal gennem Værmlandshusene.
 
Navnet Værmland skyldes, at området er et udbyggerkvarter på ringe landbrugsjord, og at der her har nedslået sig såkaldte udbyggere i midten af 1800-tallet.
 
På den smalle forstrand for foden af klinten finder man i hundredevis af mindre stykker skifer og kul.
 
Medens trækul-stykkerne har været indlejret i klinten mellem ler og sand og herefter skyllet fri, er skiferen blevet bragt til stedet med isen og indlejret i den moræne, der dækker det geologiske profil.
 
Skiferen er sammen med andre jord og stenstykker blevet transporteret til området af ismasserne, men synes ikke at have været transporteret meget længere end nogle ganske få kilometer fra området omkring nutidens Læså.
 
Midt i de mange kul- og skiferstykker vokser en smuk violetblomstret strandplante, også kaldet Strandsennep, hvis violette kronblade fint egner sig som "drys" til madpakkens pølse- og æggemadder! Tryk her og se plantens blomster.
 
Baptiststenen
Efter solnedgang den 12. maj 1848 gik en lille skare mennesker ned til stranden ved Sose og lod sig døbe. Næste dag blev den første frikirke på Bornholm stiftet - Bornholms Baptistmenighed.
 
80 år senere blev der på samme strand afsløret en mindesten med inskriptionen 12-5 1848.

Baptiststen 30 meter ude i havet

Stenen ligger i dag 30 meter ude i havet, og årsagen skyldes den til tider heftige erosion af kystskrænten umiddelbart NØ for Sose Odde.
 
Denne odde er i dag forseglet med beton, og havet har ingen chancer for at bryde ned og bringe med sig.
 
I stedet tvinges havets bølger til at foretage cirkulære bevægelser "bag" odden med erosionen til følge!
 

Siderne er bygget i en WEB123