Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 22. Israndslinier :: 300. Nyker Plantage
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
Kort
300. Nyker Plantage
301. Bolsterbjerg
302. Segen Kær
303. Stavsdal-Nygård
304. Årsballe
305. Klemensker Plt.
306. Skindermyre
307. Skarpeskade
308. Nyker
309. Hallemarken
310. Kongstubbe
311. Tingsted
312. Vestermarie Plt.
313. Ørninge Bakke
314. Galgebakken
315. Feldspatbrud
316. Sortebjerg
317. Skibssætninger
318. Bobbestenen
319. Præsteskoven
320. Vestermarie
321. Kirkevej-gårde
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Nyker Plantage graenser op til Almindingen - et stengaerde ved Vettesmose
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Simenehoeje syd for Aarsballe
 
Nyker Plantage i 1930erne
 
Dam ved Hedebo
 
Grusgrav i Simenehoejene

Nyker Plantage

UTM 0492695 / 6110796
 
Nyker sogn fik tildelt omkring 300 hektar af den gamle Højlyngen, kaldet Nyker Udmark, og af disse er godt 150 hektar omdannet til skov som Nyker Plantage i en enklave mellem Vestermarie, Klemensker og Østerlars på vestsiden af Almindingen.
 

Nyker Hoejlyng 1860erne

 
Medens arealet lå hen i lyng, har det været et særdeles kuperet landskab, med tørre bakker og fugtige dalsænkninger, der nu i høj grad er sløret af skovtilplantningen.
 
I plantagens sydlige ende ligger bakketoppe på 143 og 142 og 139 meter, medens Simenehøjene mod nord rager 123 meter op i vejret.
 
Flere steder træder gruset frem i vejgennemkørsler og grave og minder om, at vi er i et landskab, der domineres af den anden stilstandslinie, Splitsgårdslinien.
 
Mange overraskes af, at man, når man over Tingsted er på vej mod Almindingen umiddelbart vest for Segen, kommer kørende gennem et stykke Nyker.

Således ligger stenbruddet Hvide Enge i Nyker sogn, hvis grænse til Vestermarie sogn går sydligere gennem Ørninge Mose.
 

Siderne er bygget i en WEB123