Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 21. Vestre Indlæg :: 298. Arboretet
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
Kort
292. Springbakken
293. Arnagerkællingernes Frokoststen
294. Røsegravfeltet
295. Duedalsvandet
296. Store Grankule
297. Stormfaldet
298. Arboretet
299. Segen
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Skovrider Friese og kompasrosen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Arboretet - indgang
 
Mammuttrae i Segen Arboret
 
Hjertetrae i udspring i Arboretet
 
Arboretskilt - Tarmvrid Røn
 
Kalopanax i Arboretet i Segen
 
Kalopanax i udgaaet Skovelm
 
Skovmaerker

Segen Arboret

UTM 0492186 / 6108077
 
Segen Arboret er en forstbotanisk have, udtænkt af daværende Statsskovfoged A F Valdemar Seier. Han var Skovfoged i Segen Skovpart fra 1913 til 1947. Tryk her og læs mere om Seiers virke.
 
A F V Seiers interesser med arboretet gik i retning af, at han gerne ville have en samling træer, der voksede på den 55. nordlige breddegrad kloden rundt.
 
Denne træsamling etablerede han på et areal af 3,5 ha. umiddelbart syd for sin tjenestebolig Segenhus. I dette areal indgik flere vådområder, der blev oprenset som Svovlmyren og Suppegryden.

Suppegryden i Arboretet

Seier indgik hurtigt i et samarbejde med Statens forstlige Forsøgsvæsen, hvis leder Carl Syrach-Larsen stod i spidsen for nogle krydsningsforsøg med Japansk Lærk og Europæisk Lærk for at frembringe en hybrid, der forenede en hurtig vækst med en god stammeform og immunitet overfor lærkekræftsvampe.
 
En af Arboretets usædvanlige træer er en Kalopanax pictus, som er en østasiatisk art med naturlig forekomst i Manchuriet, Kina og Korea.
 
Her i landet er den sjælden, men kan ses i Botanisk Have samt i Carlsbergs Æresboligs have i København og et par andre steder. Den har vokset i Strandlysts have i Saltune, hvor den blev registreret under en ekskursion i 1959, men hvor den ikke findes mere!  
 
Endnu et af de sjældnere træer er Hjertetræ Cercidiphyllum japonicum, som også er hentet til landet fra Japan og Kina.
 
Også Tarmvrid Røn finder man voksende i Arboretet, plantet i 1934, og en af øens største træer af netop denne art, der ellers findes vildtvoksende flere steder i øens kystklipper.

Arboretet - Sejers beplantningskort - venligt udlånt af Naturstyrelsen

Arboretet mistede lidt af nyhedens interesse efter Seiers afgang som skovfoged sidst i 1940eren.
 
Per Ketil og Lars Trolle beklagede denne situation i Fjælstaunijn, og i begyndelsen af 1980erne blev interessen igen vakt til live.
 
Med Søren Ødum fra Arboretet i Hørsholm som tovholder blev Arboretet udvidet til at dække 5 ha., og der blev plantet nye træarter, især nåletræer fra Japan, Kina og Korea.
 
En lokal biolog, Sanne T. Nielsen, viste interesse i driften af denne forstbotaniske have. Især formidlingen lå hende på sinde, og hun har skrevet en specialerapport og i forlængelse heraf udarbejdet en plejeplan for Arboretet.
 
Synligt fremgår dette i dag bl.a. ved en del nyere informationsskilte ved udvalgte træarter eller -grupper.
 
Arboretet plejes fortsat af Statsskoven, og hovedparten af brugerne er foreninger, der udnytter de gode faciliteter, som de store grønne græsplæner yder til forskellige former for mødevirksomhed.

Kaempestar i Segen Arboret

Ud over de mange forskellige sjældne træarter er der i området usædvalige plantearter, bl.a. en fin bevoksning af Kæmpe-Star.
 
Endelig kan de, der interesserer sig for krydring af snaps, hente sig en pæn buket velduftende Skovmærke ved at gå sig en tur langs den markerede gule rute gennem området.
 

Siderne er bygget i en WEB123