Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 19. Østre Indlæg :: 269. Luntebakken
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
Kort
267. Trehøje
268. Enebærskoven
269. Luntebakken
270. Stakkelemose
271a. Bastemose
271b. Syvmasteren
272. Lindesbjerg
273. Stenløse
274. Åsen
275. Fembroen
276. Hagemyr
277. Røverkæret
278. Fladehalle
279. Vallingebjerget
280. Nydammene
281. Svinemose
282. Hjulmagermyr
283. Rømersvej
284. Thorsen-krogen
285. Grønnevad
286. Viskesled
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Lynten med Barremose
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Tyttebaer i Toervemos i kanten af Baremose
 
Baremose
 
Lynten med Kodriver
 
Lynten shelterplads på et hoejdedrag
 
Shelterplads ved Lynten med baalplads
 
Rundemose graves ud i begyndelsen af 1950erne
 
Rundemose ved Lynten
 
Knaekkede skovfyr paa toppen af Lyntebakken

Lunten - Lynten - Shelters

UTM 0496503 / 6109377
 
Lunten, Luntebakken, Lynten eller Lyntebakken er endnu en af de grusbakker, der ligger som et strøg i den østlige del af Almindingen som en del af den såkaldte Splitsgårdslinie, der angiver et midlertidigt stop i isens afsmeltning for godt 15.000 år siden. Tryk her og læs mere om denne linie af grusbakker.

Lyntebakken 1805 paa Videnskabernes Selskabs kort

Stednavnet henviser til det bornholmske navn "lunte", der fortæller, at der på bakken er tændt bål. Bakken lå i sin tid langt inde på Højlyngen, og den indgår ikke i nettet af tidligere Bavnehøje.
 
Med sine 125 meter over havets overflade, svarende til 398 Alen, er bakken det højeste punkt i denne nordvestlige del af Østre Indlæg med omgivende landskab i Østerlars og Østermarie sogne.
 
Lynten med omgivende moser - Rundemose og Baremose
 
Store dele af dette Østre Indlæg blev sidst i 1800-tallet tilsået med nåletræsfrø, og på og ved Lynten oplever man fortsat nogle af skovens ældre Skovfyr.
 
For foden af Lynten foregik i begyndelsen af 1950'erne en oprensning med skovl og trillebør af Rundemose og Baremose! Sidstnævntes navn skyldes det forhold, at mosen tidligere har ligget helt åbent på Højlyngen uden omgivende vegetation.
 
Det var personale fra den daværende statsungdomslejr, der foretog disse forbedringer i områdets vådområder.
 
Senere er lejren omdannet til Produktionsskole, og der er skrevet en spændende bog: "Kulturperlen i Skoven" om skolens virke siden starten. I dag er skolen lukket!
 
I forsøget på at understøtte en bornholmsk bestand af hønsefuglen Tjur plantede man i 1926 Tyttebær ud i de bornholmske skove, og netop her ved Baremose kan man fortsat opleve rester efter denne udplantning.
 
Læs mere om tjur og tyttebær ved at trykke her.
 
For at åbne skoven for publikum har man i nyere tid opført nogle shelters og bålplads samt ladet et større areal, der tidligere har været tilplantet med rødgran, indhegne og afgræsse af får, således at man kan genskabe tidligere tiders lyngarealer.
 
Planter som Hedelyng, Blåtop, og Tormentil Potentil er karakteristiske for stedet samt i fugtige lavninger Tørvemos, Kær-Svovlrod og Djævelsbid.
 
Ved et kraftigt snefald den 24. november 2010 knækkede en stor del af bevoksningen af Skovfyr øverst på Lynten. Tryk her og læs mere.
 

Siderne er bygget i en WEB123