Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 18. Alm. Bakketoppe :: 264. Badekarret
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
Kort
248. Kongemindet på Rytterknægten
249. Aaremyre
250. Rokkestenene
251. Rundemose
252. Rævegænget
253. Kohullet
254. Puggekullekær
255. Kongens vildtbane
256. Vettesmose
257. Ravnebro
258. Ravnekær
259. Gamlemose
260. Åsedammen
261. Jagtkæret
262. Hareløkkerne
263. Andreasmose
264. Badekarret
265. Koldekær
266. Ledvogterhuse
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
( km-stenen på jernbanetraceet ved Badekarret
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Toget ved Bastemosehus
 
Vandroellike i Badekarret
 
Badekars-overloeb
 
Badekarret i vinterlys

Badekarret

UTM 0495500 / 6108771
 
Bent Engberg var skovrider i Bornholms Skovdistrikt i 19 år fra 1965 til en smuk sommermorgen i 1984, da han døde, 61 år gammel.
 
I en nekrolog i årets Jul på Bornholm skrev Frede Kjøller bl.a. følgende om Bent Engberg:
"... Han elskede skoven, og dens tarv lå ham meget på sinde; men han anså det næppe for sin fornemste opgave med skoven at tjene flest mulig penge til staten; han arbejdede først og fremmest for at gøre skoven til en folkets skov - han gjorde en stor indsats for at gøre skoven publikumsvenlig. ...."
Engberg tilførte Almindingen flere naturperler, bl.a. også den sø, der i populær tale benævnes Badekarret, og som man ser ved landevejen mellem Hareløkkerne og Bastemosehus.

Badekarsboegetraer

 
Og i en kronik i Berlingske Tidende den 28. oktober 1973 skrev han under overskriften "Lidt om at landskabe" - om naturfredning på Bornholm, set i lyset af, at at man netop havde fået Miljøministeriet.
 
Tryk på den fremhævede titel og læs Engbergs tanker om den bornholmske natur.
 
Mulighederne i at etablere den i populær tale badekars-formede sø var det forhold, at vandet fra Bastemose løb gennem den slugt mellem landevejen og den dæmning, der var bygget for at bære jernbanen.
 
I 1952 blev jernbanedriften mellem Aakirkeby og Gudhjem nedlagt, og dæmningen havde ikke mere funktion som sådan.
 
I stedet for at vandet skulle løbe igennem en rørunderføring i bunden af slugten, blev der bygget et overfaldsbygværk - og så var søen hjemme!
 
I høj grad et varigt minde for Skovriderens fremsynethed i at gøre Almindingen publikumsvenlig.
 

Siderne er bygget i en WEB123