Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 14. Smålyngen :: 199. Hallebakken
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
Kort
190. Lynggårdsskoven
191. Smålyngsbruddet
192. Smålyngen
193. Tauerne
194. Egeby - røser
195. Egeby-forkastning
196. Graneli
197. Egeby Stubmølle
198. Hjortebakken
199. Hallebakken
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Hallebakkegranit ved landevejen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Udsigt over Sydbornholm fra Hallebakken
 
Lyngvad Bro og Oeleaa
 
Kongeegen i Hallegaardsskov
 
Hildeshoej ved Lyngvejen

Hallebakken - Lyngvad Bro - Øleå

UTM 0502309 / 6101679
 
Hallebakken har tidligere været et landskabselement, der har markeret sig monumentalt i lanskabet som en forbindelse mellem Højlyngen i Nord og Smålyngen i Syd.
 
Manifestationen af den Fennoskandiske Randzone er meget markant og midt i det hele har det ved nærmere undersøgelser vist sig, at granitten her er helt anderledes end den, der stod frem i Egeby og Højlyngen i øvrigt. Læs mere om denne randzone ved at trykke her.
 
Hallebakken og Lyngvad Bro i 1930erne
 
Første gang man i skriftlige beretninger hører om området var i "Landebogen" fra 1569, hvor der er en henvisning til lokaliteten "wid halle", og Store Hallegård blev i et Kirkeregnskab fra 1654 noteret beliggende "Ved Halle", og senere "På Hallene".
 
Lokalitetsnavne med former af "halle" er hyppige på Bornholm og betegner oftest horisontale klippeflader, der hæver sig over det omgivende terræn - ligesom man her finder i den senere navngivne "Katteslet Bakke".
 
Hildeshøj er en anden af lokaliteterne på hallene, og man mener, at navnet skyldes en tidligere kvindelig beboer ved navn "Hille".
 
Lyngvejen "kom ned" fra Poulsker sogns Højlyng forbi Hellig Hågen og videre mod syd vest for Hildeshøj og fortsatte over Lyngvadet i Øleåen, videre forbi Brandtsgård for at ende ved Sct. Pouls Kirke.
 
For at lette passagen af åen i regnfulde perioder blev der bygget en bro, Lyngvad Bro, der senere ved en forlægning af sognevejen er erstattet af en ny og bredere bro over Øleåen.
 
Et såkaldt spor i landskabet, som starter ved landevejen umiddelbart syd for Store Hallegård, tryk her og se nærmere, fører forbi den gamle bro og videre ind i Hallegårdsskoven langs en ureguleret strækning af Øleåen med store såkaldte mæandrer for på et tidspunkt at passere "Kongeegen", et stateligt og vistnok ret gammelt egetræ.
 
Læs mere om dette og andre bornholmske egetræer ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123