Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 13. Den baltiske Issø :: 185. Slusegård
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
Kort
161. Nexø
162. Nexø Myr
163. Nexø Sydstrand
164. Balke Lyng
165. Balke Strand
166. Hundsemyre
167. Salthammer
168. Broens Odde
169. Stavnsgårdsmosen
170. Skrokkegård
171. Dueoddefyr
172. Dueodde
173. Strandlaguner
174. Tangplads
175. Issø-grusgrav
176. Kanonstillinger
177. Sommerodde
178. Sogneskellet
179. Dammegård
180. Sand-diget i Myrene
181. Kjøllergårds-kæret
182. Bønnestenene
183. Ringborgen
184. Strandmarken
185. Slusegård
186. Østre Sømark
187. Vestre Sømark
188. Raghammer
189. Pedersker
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Oeleaaens udloeb ved Oestre Soemark - Bakkerne Havn
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Slusegaard i 1860'erne
 
Oeleaaen forbi Slusegaard
 
Cyrtograptusskifer i Oeleaas loeb
 
Slusegaards vandmoelle
 
Voldsom afstroemning ved toebrud
 
Springende ørreder
 
Springende havørred
 
Slusegaard om vinteren
 
Vaar-Spergel paa Havbakkerne ved Slusegaard
 
Geografisk punkt
 
Alberte Winding synger Lyse naetter paa Folkemoedet
 
Solnedgan over det sydlige Sverige

Slusegård - Øleåens udløb

Lyse nætter 

UTM 0499840 / 6094914
 
Slusegård ligger ved Øleåens udløb i havet, og navnet angiver, at her har der været en sluse langt tilbage i tiden i forbindelse med et vandmølleanlæg.
 
Øleåen er øens længste vandløb, og selv om der er foretaget mange udretninger af tidligere naturlige mæandrer, har det fortsat en samlet længde på ialt 22 km og 160 meter fra udløbet fra Ølene til havet ved Slusegård.

Tyrkelegaard med vandmoelle 1750

På Hammers kort fra 1750'erne var gårdens navn imidlertid Tÿrkelegård, og datidens Amtmand Urne har i nogle efterladte skrifter angivet den som Törkelegård.
 
Videre kan man ved at læse i kilder få at vide, at gården også har heddet Tyrkesegård, Tyrkelsegård og Terkelegård, hvilket skulle henvise til mandsnavnet Thorkil eller Thyrkil, idet gården ved nogle kirkelige indberetninger fra 1662 skulle være ejet af Anders Torckelsen, et navn der i en jordebog fra 1696 blev skrevet Anders Terkildssen!

Slusegaardsanlaegget med vandmoelle og oerredhus

Det, nutidens bornholmere især forbinder ved denne 15. selvejergård i Pedersker sogn med de forskelligartede navne, er vandmøllen med den ret store vandmølledam med tilhørende stemmeværker eller sluser, om man vil, ørredhuset samt et mindre kildehus.
 
Vandmøllen eksisterede allerede midt i 1700-tallet, hvorimod ørredhuset er fra 1860'erne.
 
Hele anlægget blev fredet i 1956, og i dag er stedet et af øens trestjernede besøgssteder for fastboende og tilrejsende. For, det er ikke kun kulturhistorien omkring dette anlæg, der får folk til at søge til stedet.
 
I sit sidste løb, inden den munder ud i Østersøen, gennemløber Øleåen Cyrtograptusskifre.
 
Ligeledes har de gamle havbakker været beboet, og i en længere årrække fra 1958 til 1964 blev der foretaget grundige udgravninger af 1400 grave fra jernalderen. Den daværende Tronfølger Margrethe deltog i udgravningerne i 1962 og 1964.
 
Botanikken er noget særpræget i dette tørre klitlandskab, bl.a. kan man i det tidlige forår være heldig at se en lille uanseelig urt, Vår-spergel, der har en af landets få voksepladser her.

Geografisk knudepunkt ved Slusegaard

Endelig er stedet i nyere tid blevet kendt ved, at en ingeniør efter at have kigget på sit gamle skoleatlas kunne notere sig, at markeringerne for den 15. østlige længdegrad og den 55. nordlige breddegrad krydsede over her ved Slusegård.
 
Ved nærmere udmålinger er man kommet til et sted i klitterne, hvor Bornholms amt efterfølgende har bekostet et lille anlæg med en kompasrose indgraveret i en granitplade og en informationstavle under betegnelsen "det geografiske knudepunkt".
 
Medens man står her på dette kryds og filosoferer over tid og rum, ja så er vi i tid nøjagtigt 1 time foran folk i Greenwich, og om sommeren kan man herfra opleve de lyse nætter.
 
Sommerens lyse nætter opleves i København fra den 5/5 til den 8/8. Netop fordi denne 55. breddegrad ligger sydligere end breddegraden gennem København, oplever man de lyse nætter her ved Slusegård fra den 8. maj til den 5. august, og længere sydpå i landet, ved Gedser, forekommer de fra 10. maj til 3. august!
 
Læs mere om lyse nætter og astronomisk tusmørke ved at trykke http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/04/lyse-naetter-lister-sig-ind/
 
Nyd endvidere Alberte Winding og Benjamin Koppels hyldest til de lyse nætter ved at trykke her: https://www.youtube.com/watch?v=ESDwELT-2aM
 

Siderne er bygget i en WEB123