Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 12. I Pelles fodspor :: 144. Grydesø
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
Kort
140. Klint -Paradisbakkerne
141. Helletsbakkerne
142. Fjældstauan
143. Rokkestenen
144. Grydesø
145. Slingesten
146. Linkisten
147. Gamleborg
148. Ellesmyr
149. Midterpilt
150. Majdal
151. Ravnedal og Tamperdal
152. Dybedal
153. Gamledam
154. Oksemyr
155. Kodal
156. Østre Pilt
157. Aarsdale Ret
158. Gryet
159. Bodils Kirke
160. Slamrebjerg
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Grydesoe 2010
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Maerkepael ved Grydesoe
 
Grydesoeklipper med ur i vest
 
Grydesoeklipper i vest - udsigt over soen
 
Klipperne paa den nordlige bred i 1910 - med en veludviklet ur
 
Lysende mos, Schizostega
 
Grydesoe 2012 - fortsat klarvandet ned Noekkerose
 
Soendre Pilt på hoejtliggende klipper
 
Soendre Pilt fremme i lyset efter 40 aars moerke
 
Skottedam i Skottedal
 
Grydedal med Potterne en tidlig foraarsdag

Grydesø - Søndre Pilt - Potterne

UTM 0506260 / 6104615
"Den turist eller fastboende bornholmer, der ikke har dristet sig ind i Paradisbakkerne samt Helvedesbakkerne, mangler et kendskab til en væsentlig side af øens natur", skrev naturskribenten og lærer Frede Kjøller engang i et indlæg i den lokale Bornholms Tidende.

"Det er nemlig ikke med urette, at disse bakker opfattes som noget af det mest bornholmske, øen kan fremvise rent landskabeligt set".

Vandreture kan foretages med udgangspunkt i tre forskellige P-pladser: Gamleborg i vest, Oksemyrvej i øst og Klintebygård i syd.

Tre vandreture er afmærket i bakkerne: Rød cirkel, blå firkant og gul trekant, alle med udgangspunkt ved Klintebygård.

Grydesoe i 1910 fotograferet af Valdemar Myhre.

Følger vi den røde rute kommer vi frem til Grydesø, som tidligere har været en brunvandet lyngmose oppe i bakkerne. Nu fremstår den som en temmelig næringsrig sø med en tæt skov helt ned til kanterne, ja flere steder rager træerne langt ud over vandet.

Klipperne ovenover søen fremstår med en karakteristisk vaskebrædtagtig overflade - hvilket skyldes den karakteristiske paradisbakke-migmatits opbygning.

På skråningerne i bøgeskoven syd for søen optræder et bunddække af Liden Singrøn, som må være plantet ud i området i forbindelse med etablering af et mindre anlæg i begyndelsen af 1900-tallet.
 
På dette tidspunkt arbejdede fotografen Valdemar Myhre fra Svaneke, og bl.a. var landskabet omkring Grydesø et yndet motiv for ham. Flere af disse billeder er brugt til postkort, med en hilsen fra Bornholm! Læs mere om Valdemar Myhre ved at trykke her.
 
Ved at sammenligne billeder med disse 100 års mellemrum fremgår det tydeligt, hvorledes de tidligere fritliggende klipper med den fra højderne fantastiske udsigt i dag er sløret på grund af skovdrift og almindelig naturlig opvækst.
 
De mange klippeblokke, der ligger på skråningerne både mod vest og nord, en såkaldt ur, har så mange mellemrum, at stedet har været vokseplads for det sjældne mos Schizostega, Lysmos. Om det fortsat vokser her, vides pt. ikke!
 
Fra Grydesø kan man ved at følge stien, markeret med blå firkant, efter få hundrede meter nå frem til et højtliggende område med en nyligt skovet rødgranbevoksning.

Soendre Pilt placeret ved X

 
Hermed er den gamle vejviservarde Søndre Pilt igen kommet frem fra sin skjulte tilværelse i en mørk - og på stedet i nyere tid fremmed rødgranskov. Læs mere om øens pilte ved at trykke her
 
Følger man denne blå rute, når man umiddelbart SV for Søndre Pilt en sprækkedal, Skottedal, der mod øst udvider sig i Skottedam. Ovenover dalen når man området med bl.a. Slingestenen. Et areal, der for nyligt er opkøbt af Aage V. Jensens fonde.
 
Ved i stedet at følge den gule trekant mod NV fra Grydesø kommer man efter få hundrede meters vandring til forlængelsen af Grydedal. Det er Potterne, man kigger ned på, og de to vandsamlinger er blandt de lokale kaldet Pot og Pægl.
 
Vandet er særdeles surt og omvokset af tørvemos, Sphagnum. Alligevel kan man i det tidlige forår konstatere, at Springfrø lægger sine æg i det åbne vand i denne hængesæk.

Springfroeaeg i haengesaek i Potterekulerne

 

Siderne er bygget i en WEB123