Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 11. Østkysten i fiskjed :: 130. Bavnehøj
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
Kort
124. Hammerslet
125. Svaneke
126. Frenne
127. Grisby
128. Sylten
129. Aarsdale
130. Bavnehøj
131. Skåret
132. Gavlhalds Batteri
133. Svenske Havn
134. Prøjserværket
135. Pærahavn
136. Malkværnskansen
137. Sjølla
138. Halleklipperne
139. Frederiks Stenbrud
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
'Bavnehøj
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Bavner og skanseanlaeg paa Bornholm. Kilde: Middelalderens Bornholm af Finn Ole Nielsen
 
Bavnehøj, gennemskaaret af nye kystvej med ranunkler i groeft
 
Benved i blomst
 
Benvedfrugter - Hânapunga
 
Skovelm, som naesten er helt uddoed paa grund af Elmesygen
 
Melet Kodriver - Roe Kjaelingataenner

Bavnehøj - Baunehøj - Nørremark

UTM 0509457 / 6105424
 
I 1978 blev hele kyststrækningen mellem Årsdale og Nexø fredet, et areal på knap 69 hektar, der går under betegnelsen Nørremark.
 
 
Selv om området ejes af 20 lodsejere, har ingen af de berørte lodsejere været imod fredningen eller at offentligheden får adgang til den.
 
 
Med fredningen har man nemlig ønsket at bevare og beskytte både de landskabelige og de kulturhistoriske værdier.
 
Fredningen betyder også, at myndighederne har mulighed for naturpleje, som blandt andet indbefatter at tilvæksten holdes nede.
 
Læs fredningsdeklarationen ved at trykke her.
 
Fredningen rummer en del forsvarsanlæg, og de afspejler de forskellige magtforhold, der har hersket i Østersøen op gennem middelalderen og nyere tid.

Kun få steder i Danmark er der opført så mange skanser langs kysten som på Bornholm. Men lige så vigtigt som et effektivt kystforsvar var også en hurtig alarmering af landeværnet.

At tænde bål på højtliggende steder har helt fra middelalderen været et effektivt alarmsignal.

På Bornholm har sådanne bavner ofte været placeret på højdedrag eller på oldtidsgrave i nærheden af kysten.

Selve bavnen bestod af fire lodrette stokke holdt sammen af et kryds foroven og var fyldt med risbrænde. Brugen af oldtidshøjene som bavneplads har ofte givet navn til stedet, Bavnehøj og Bavnebakke.
 
Vegetationen på bavnen er typisk bornholmsk, bl.a. den i dag sjældne Skovelm og Benved, Hânapungatræ.

I en vig nedenfor højen har lokale beboere indrettet sig med et ophalersted til et par både. Længere mod nord stikker et mindre næs ud på særdeles grundt vand, og ved lavvande samler der sig her et større opbud af måger og vadefugle.

I de flade kystklipper lige om hjørnet ved Skaaret, tryk her, finder man talrige små flade strandenge, bl.a. også med sjældne planter som Vibefedt og Melet Kodriver.

Bavne - tegnet af P Hauberg

 

Siderne er bygget i en WEB123