Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 9. NordØstkysten :: 120. Listed
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
Kort
92. Stevelen
93. Salene
94. Bokul
95. Gudhjem
96. Nørresand
97. Sletten
98. Melsted
99. Kongensmark
111. Saltune
112. Klinterne
113. Randkløve
114. Ypnested
115. Sortevad
116. Bølshavn
117. Bølshavnstrand
118. Gyldensåen
119. Hellig Kvinde
120. Listed
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Listed midt i 1700-tallet paa den smalle kyststraekning. Hammers Kort 1746-50
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Broend med vinde paa Strandstien i Listed. Fotograferet af V Myhre omkring 1910. Billede tilhoerer Svanekes Venner
 
Gule Hald med diabas tv. og Svaneke-granit th.
 
Gulehald-ekskursion med Naturhistorisk Forening
 
Diabasgang gennem Gule Hald i Listed
 
Sandstensgang krydser diabasgangen og deler sig i to
 
Sandstensgange udenfor Listed Havn
 
Diabasgang gennem kystklipperne ved Listed
 
Listed Havn i lae af kystklipper
 
Listed Havn ved hoejvande og i modvind
 
Hoel en tidlig sommermorgen
 
Listed Gnejs med kontakt til Svanekegranit
 
Kontakten mellem Svanekegranit og Gnejs vest for Hoel
 
Listed-Kaasen 2012
 
Kaasen i Listed omkring 1910. Fotograferet af V. Myhre. Billedet tilhoerer Svanekes Venner
 
Joern Utzons ottekantede vandvaerk ved Vaseaaen

Listed - Lista - Diabas på Gule Hald

UTM 0507273 / 6111006
 
Navnet Listed er forklaret således, at bebyggelsen er anlagt på en smal kyststrimmel for foden af de høje bakker - på en "list".
 

Listed Havn foerst i 1900-tallet. Sild haenges til toerre. Fotograferet af V. Myhre. Billede tilhører Svanekes Venner

Det er denne flade og smalle kyststrimmel med gode landingsmuligheder for både, der gjorde, at middelalderens bønder, når høsten var til ende, søgte herned for at supplere føden ved at fiske i efterårsmånederne - i "fiskjed".

Her byggede de sig boder eller hytter og lagde derved grunden til fiskerlejet.

I 1300-tallet gav havets rigdomme anledning til et sandt sildeeventyr, hvori de tyske hansestæder tog livlig del.
 
Det er i denne periode, man første gange hører om stedet, idet der i nogle skriftlige overleveringer berettes om, at bispen i Lund lod fogeden på Hammershus bygge seks boder i havnelejet Lysta!

På kysten nordvest for Listed ses grænsen mellem Svaneke granit og Gnejs. Svanekegranitten er grovkornet med store rødlige feldspatkorn, der let smuldrer og danner det såkaldte Aarsdalegrus. Gnejsen er glatpoleret af isens gletschere og vandets virke.

Aarsdalegrus præsenterer sig meget flot på stranden i Høl!

Hoel en tidlig sommermorgen

Svanekegranit er her i området kraftigt opsprækket, og sprækkeretningen hælder lavt ud mod kysten og giver granitten et næsten skifret udseende.

Gnejsen på denne del af kysten er forskellig fra øens anden gnejs. Den optræder som en lys grå, finkornet bjergart med centimetertykke, finkornede granitiske årer, der er parallelle med mineralorienteringen i gnejsen og som giver den et diffust båndet præg.
 
For at skaffe offentligheden bedre muligheder for at opleve disse spændende geologiske formationer blev der i 1962 foretaget en fredning med etablering af en sti i kystklipperne mellem Høl og sognegrænsen Ibsker-Østermarie. Læs mere om denne fredning ved at trykke her.
 
Grænsen mellem granit og gnejs er vanskelig at se på grund af den kraftige opsprækning i begge bjergarter. Men, på de stejltstående klippeflader ser man, at Svanekegranit skærer sig igennem gnejsens strukturer.

Baandet Gnejs ved overgangen fra Svanekegranit

Granitten er som man kalder det "intruderet" ind i gnejsen og afslører sig som yngre end denne. Ja, man anser faktisk Svanekegranit som øens yngste granit!

Øst for havnen ved klippefremspringet Gule Hald skæres Svanekegranitten af Bornholms tredjestørste diabasgang med en bredde på godt 30 meter.
 
 
Geologisk kort over Listeds undergrund med Diabas- og Sandstensgange
Kort over geologien under Listed med Sandstensgange
- fra Geologisk set-Bornholm
 
Diabasen er kraftigere eroderet end Svanekegranitten på stedet, og dens østlige grænse står skarpt markeret op mod granitten.

Ved grænsen til granitten er den finkornet, nærmest glasagtig, mens midten af gangen er mere grovkornet. Denne forskel skyldes, at den i sin tid smeltede lavamasse er afkølet hurtigere med finere krystaller langs kontaktfladen end længere inde i gangen.

Gule Hald er et af øens vigtigste geologiske lokaliteter, for lige syd for det højeste af Hald'en bemærker man en op til 20 cm. bred sandstens gang med orienteringen ØSØ-VNV.

Den skærer igennem både granit og diabas og må derfor være dannet som en sprække efter diabasens dannelse. Sprækken er så efterfølgende blevet overskyllet af havet og fyldt ud med sand, der siden er hærdnet til sandsten.
 
På sandstensgangens sammensætning af mineraler anser man den for at være tidsmæssigt identisk med de glaukonitholdige sandsten fra Nedre Kambrium, de Grønne Skifre. Læs mere om grønne skifre ved at trykke her.

Man forstår godt, at kommunen er hørt op med at smide affalfd ud på denne nationalt vigtige geologiske lokalitet og ved skilte anmoder de lokale om at gøre det samme!

Og der brændes heller ikke mere affald af på Gule Hald ved midsommer - også på det punkt værnes der om stedets klenodie!
 
Fotografen Valdemar Myhre, der havde sit atellier i Svaneke har taget mange billeder fra Listed og omegn i tiden omkring 1910.
 
Billeder, der blandt andet kan lægges til grund for studier af, hvorledes Listed har ændret udseende de seneste 100 år.
 
Billederne er i Byforeningen Svaneke Venners varetægt, og mange af disse billeder er samlet på foreningens hjemmeside, tryk her.
 
Ligeledes er billederne ved at blive samlet i en helt ny hjemmeside om Myhre og hans aktiviviter. Tryk her og læs nærmere.
 
28. maj 2014 ville Myhre være fyldt 100 år.
 
Ansigtsklippe ved Strandstien mod Svaneke omkring 1910. Fotograferet af V. Myhre. Billedet tilhoerer Svanekes VennerAnsigtsklippe 2012 - 100 år efter
 

Siderne er bygget i en WEB123