Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 9. NordØstkysten :: 114. Ypnested
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
Kort
92. Stevelen
93. Salene
94. Bokul
95. Gudhjem
96. Nørresand
97. Sletten
98. Melsted
99. Kongensmark
111. Saltune
112. Klinterne
113. Randkløve
114. Ypnested
115. Sortevad
116. Bølshavn
117. Bølshavnstrand
118. Gyldensåen
119. Hellig Kvinde
120. Listed
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Ypnested Havn omkring 1910. Fotograferet af Valdemar Myhre. Billedet tilhoerer Svanekes Venner
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Ypnested Havn 2013
 
Ypnestedkysten fra SØ med Aarbjerget oeverst i beplantningen
 
Mansa 1851
 
Jaettegryde i kystklipperne i den nordlige del af Ypnested
 
Vinterhoejvandslinie
 
Hoejdekurver i Ypnested med anskuelse af Littorina strandfladen samt Den baltiske Issøs strandflade
 
Ypnested - Littorina strandflade i Ypnested
 
Fiskerhuse højt over Littorinastrandvolden
 
Praedikestolen i Ypnested
 
Luthers hus hoejt paa kystklipperne i det nordlige Ypnested
 
Cobrasti i en bornholmsk naturskov
 
Kopatteranke

Ypnested - Ypnasted - Cobra-Stien

UTM 0503832 / 6112608
 
Fra strandvejen for foden af Ypnestedbakken fører en asfalteret hulvej ned til stranden og Ypnested, som på Hammers Kort fejlagtigt er angivet med et "a", altså Ypnastad.

Ligesom Nørre og Søndre Saltune, se disse ved at trykke her, har der fra Ypnested været drevet fiskeri. Vejen fører lige ned til havnen, men denne er i dag noget forsømt og har helt udspillet sin funktion som anløbsplads for stedets tidligere måske mere end ti fiskerbåde!

Navnet kommer af, at gården oppe i land, som kystklipperne tilhørte i begyndelsen af 1600-tallet tilhørte en Ødbern Hanssen, og formodentlig er forleddet Ypne- det gammeldanske Øthbiorn, der kendes fra bornholmske runestene.

Aarbjerggaard i 1860'erne

Gården havde midt i 1800-tallet navnet Aarbjerggaard, men den blev revet ned og fjernet fra jordens overflade og tillagt den nærliggende Ypnastadgaard til nutidens Ypnestedgård midt på bakken.
 
Inden det gik så vidt havde den på Mansas kort fra 1851 skiftet navn til det mere idylliserede Lindholmegaard. Ypnastadgaard havde i samme åndedræt skiftet navn til Stubbegaard, medens bebyggelsen på kysten havde fået betegnelsen Ypnasted Fiskerleie.
 
Aarbjerggaard havde haft gårdbetegenelse 20. Selvejergaard i Østermarie Sogn og matrikelnummer 27a, og alle matrikler i den centrale del af Ypnested er netop udstykninger herfra.
 
Således skulle bebyggelsen og den tidligere så vigtige havn for dette fiskerleje have haft matr. 27b. Det synes fejlagtigt at være angivet som matr. 27d på ovenstående kort! På senere kort er dette ændret til 27b.
 
Kommer man i bil er der mulighed for at få den placeret på en mindre P-plads, anlagt på den tidligere Littorina-strandflade, et stykke over dagens havniveau. Læs mere om Littorinahav-flader på NØkysten af Bornholm ved at trykke her.

Ypnested set fra Aarbjerget omkring 1910. Fotograferet af Valdemar Myhre. Glasplade tilhører Svanekes Venner

Et stykke inde i skoven finder man her et klippeparti, kaldet Prædikestolen. På nyere kort over området ses den markeret ude i havet, men det er en fejlanbringelse, og i nyere tid er vegetationen fjernet så meget, at det er nemt at få øje på den fra P-pladsen.

For foden af Prædikestolen bemærker man endnu en omgang rullesten, såkaldte "havkalla", der er kastet op ad den stejle klippeside - det er den Baltiske Issøs strandflade, som bl.a. også danner undergrund for stedets mange fiskerhuse.

Klinten ud mod stien og tidligere havet kaldes Aarbjerget. Navnet skyldes det oldnordiske "vordr"-bjerg, det at holde vagt-bjerget, altså et sted, hvor man havde udstationeret vagter og stedet kan således navnemæssigt sammenlignes med Varberg i Sverige.

Der har gennem tiden været meget brug for vagter og redningsfolk på disse kanter i gamle dage, og stadigvæk kan man høre ældre mennesker tale om den store damper "Skolma", der lige ud for Aarbjerget lagde sig højt oppe i klipperne en kold og blæsende 17. januar nat 1929. Den blev et "godt vrag" for Ypnested-fiskerne! Læs mere om denne begivenhed ved at trykke her.

Vejen videre mod nord er lukket for almen færdsel, men den er en del af øens samlede kyststinet, og selv om man nærmer sig en gårdsplads, må man godt gå igennem!

Stedet har på grund af sin idylliske placering været tiltrukket af folk ovrefra, naturvidenskabsmænd og kunstnere af alle slags. Således erhvervede skuespilleren Albert Luther sig en udstykning fra Søgaard og "plantede" sit hus helt ude i kystklipperne. En handling, der fik Foreningen Bornholms bestyrelse til at råbe vagt i gevær.
 
Læs mere om denne kamp mod besudling af de bornholmske kystklipper med fritidshuse til "rige københavnere" og udelukkelse af bornholmerne ved at trykke her.
 
Endnu en sommerbornholmer, Sceneinstruktør Robert Schmidt, fandt "stien" fra Ypnested mod nord gennem denne urskov som aldeles bedårende.
 
I en kronik i Extra Bladet den 17. juli 1937 har han skrevet om "stien" og henvist til en samtidig maler, Hr. Kulørt, der har argumenteret for, hvorfor denne sti skulle benævnes "Cobra-Stien - uden Cobra":
- "Cobra-Stien" for at understrege det urskovsvilde og for at fastslaa, at Stien ikke huser Antydning af Hugorm".
 
...."Kaprifolien  derimod lyser op, draperer sig festligt i lange Traser, hænger sig til Duft over alle Grene og kulminerer i Udsmykning af et salshøjt "Juletræ", som staar i blændende Festivitas lige til Toppen""...
Netop Kaprifolien hedder på bornholmsk "Kopattaranker", men ifølge Robert Schmidt skulle det ikke være netop tilstedeværelsen af denne duftende plante med en forkortelse "Kop-Ra", der har været det umiddelbare ophav til stiens navn!
 
Tryk her og læs hele artiklen.
 

Siderne er bygget i en WEB123