Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 2. Sandflugtsskoven :: 21. Smaragdsø
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
Kort
15 Sandflugten
16. Prins Christians Kilde
17. Skovly
18. Safirsø
19. Sorthat
20. Pyritsø
21. Smaragdsø
22. Klinkerfabrikken
23. Gamle Kulværk
24. Levka
25. Kullatippan
26. Rubinsøen
27. Glasværket
28. Klinkertoget
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Smaragdsoen med tagroer
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Smaragdsoen nedersti billedet
 
Baggeaaens udloeb i havet
 
Filtet Hestehov vokser på kanten af Baggeåens udloeb
 
Maalestation ved Baggeaaens og Mulebyaaens sammenloeb


Smaragdsøen - En tidligere lergrav

UTM 0481374 / 6112006
 
Tidligt i 1900-tallet blev leret til fabrikationen af teglværksprodukter på Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik hentet i denne grav, men på grund af et meget kraftigt vandspring i bunden blev gravningen standset og forlagt til den nye grav syd for - den nuværende vandfyldte Pyritsø.

Smaragdsoen ved Hasle Limker og Chamottestensfabrik midt i 1940erne

Baggeåen er i dag kunstigt ført gennem Smaragdsøen, og opgangsørreder kan i de sene efterårsuger forvilde sig ind i søen i stedet for at følge vandstrømmen videre op i landet.
 
Umiddelbart før Smaragdsøen samles den sydlige Mulebyå med Baggeå, der tidligere er løbet sammen med Samsingså.
 
De tre vandløb har et opland på godt 40 km2, og har deres udspring i Simblegårdsliniens grusbakker. Tryk her og læs mere om disse grusbakker.
 
Ved åernes sammenløb har kommunen sammen med Danmarks Miljøundersøgelser bygget en målestation, hvor åens vandføring måles automatisk.
 
På stranden udenfor søerne har man langt tilbage i historien samlet "Haslekul", der efter kraftige pålandsstorme er blevet frigjort fra deres sammenhængende lag et stykke udenfor kysten.

Smaragdsoen og Pyritsoen med Lertippenog kul ude i havet. Foto: Eigil Holm

 

Siderne er bygget i en WEB123