Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 1. Rønnes undergrund :: 9. Blemmelyng
1. Rønnes undergrund
Kort
1. Rønne Havn
2. Galgeløkken
3. Lersøvej
4. Onsbæk
5. Stampen
6. Lufthavnen
7. Skrædderbakken
8. Paradiset
9. Blemmelyng
10. Stubbeløkken
11. Klippeløkken
12. Vandtårnet
13. Nygårdsgraven
14. Nebbe Odde
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Onsbæk med smuldrende granit
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Granitsmuldring i Onsbaek
 
Pegmatit i smuldret granit
 
Gravko fjerner geologi
 
Opgravede sten på golfbanen
 
Opgraved sten på golfbanen
 
Opgravede sten i bunke
 
Ejeren til jorden forstod ikke, hvorfor det var så nødvendigt at fjerne de sten, der havde ligget i jorden siden istiden
 
Sten i Fynegårds mark
 
Rønne Plantage - sten samlet sammen
 
Skrueaks - voksede i Robertsdale indtil 1980
 
Hest i loekke med skrueaks
 
Naturpleje af loekke med faar
 
Robertsdaleloekken gror til
 
Små lys i græsset på Golfbanen
 
Vandet løber igen gennem Robertsdale som under isens afsmeltning

Blemmelyng - Robertsdale - Skrueaks

UTM 0486732 / 6104933
 
I middelalderen var Blemmelyng et større lyngareal, der hang sammen med Rønne Søndre Udmark og næsten strakte sig ud til Storlyngen eller Højlyngen midt inde på øen og hvor hvor kreaturer, heste, får og gæs fra gårdene i de tre tilstødende sogne Knudsker, Vestermarie og Nylars blev drevet ud på græs om sommeren.
 
Området har ikke siden jernalderen været i landbrugsmæssig drift i "nyere tid", og efter udskiftningen midt i 1800-tallet er store dele af lyngen blevet plantet til med skov, Nylars og Knudsker Plantager. Derfor finder man flere steder i lyngen/skoven endnu bevarede oldtidsagre.
 
"Blemme" er et udtryk, der allerede har været i brug i 1500-tallet i formen "Udi Blemme" eller "I Blemme" og antages at komme af det gammeldanske "blæma" i betydningen en blegn eller en vable som en "ophøjet eller vædslefyldt plet på huden".

I Blemme i 1700-tallet

Som naturnavn antages det at betyde et areal, der er opfyldt af tuer eller mindre forhøjninger. Og op til dette landskab har der i Nylars sogn ligget tre gårde, Blemmegård 24. Slg., Immingegård 25. Slg. og Smedegård 26. Slg., der alle i middelalderen blev kaldt "i Blemme".
 
Ved vejgaflen mellem Plantagevej og Blemmelyngvej er der i Onsbækkens leje og brinker en let forvitret og smuldrende rød granit, der viser, hvordan øens landoverflade kan have set ud, inden nexøsandstenen blev aflejret for mere end 570 millioner år siden.
 
Der fandtes på dette tidspunkt ingen egentlig plantevækst, og landskabet må have været ørkenlignende, selv om klimaet var tempereret.
 
Granittens røde forvitringsfarve, som går igen i nexøsandstenen, er derfor ikke et tegn på forvitring under et ørkenagtigt klima, men skyldes derimod forvitring under iltende forhold i et klima med rimelige mængder nedbør.
 
Derved er granittens mørke mineraler blevet omdannet til det røde, jernholdige mineral hæmatit, og en uforvitret pegmatit viser, at granittens struktur er intakt trods den dybtgående forvitring.

Vandreblok oeverst i grusgraven

På den nyetablerede golfbane ved Robertsdale er der i nyere tid fjernet en del større moræneblokke, der var vokset frem i overfladen af græsmarken og som på en pædagogisk fin måde anskueliggjorde den første opholdslinje, "Robbedalelinien", for isranden under isens afsmeltning for mere end 13.000 år siden.
 
Da stenene generede golfspillet, mente ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, at de skulle fjernes, selvom deres tilstedeværelse havde stor geologisk og naturhistorisk værdi.
 
Stenene blev i samlet bunke og kastet ud over de geologiske formationer fra kridttiden i Møllebugten ved Hotel Fredensborg! - og her ligger de fortsat!
 
Denne Robbedalelinie har ellers givet sig tydeligt til kende i Rønnes østre udkant og kan følges fra Rønne havn over Cudtslund, Rønne Plantage og Robertsdale samt Tornhøj, Rolfshøj og syd om Vellensgård.
 
Både i skoven ved Curdtslund, i Vidunderskoven syd for Marthasminde og i Rønne Plantage Vest for Robbedalevej finder man dog fortsat store mængder af sten fra denne stilstandslinie.
 
I de såkaldte klippeløkker på denne stilstandslinie har der været en plantevækst, som ikke er fundet andre steder på øen.
 
Således har der i nogle græsningsløkker til Skovgård og Kroggård vokset en særdeles sjælden skærmblomst: Brændeskærm samt orkidéen Skrueaks, der i anden halvdel af 1900-tallet ikke havde andre voksesteder i hele Norden end denne ved Blemmelyng!
 
Løkkerne blev fredet i håbet om, at det kunne være med til at fastholde planterne på øen. Men, .....
 
Planterne har efterhånden ikke været set her i snart 40 år, og årsagen til denne tilbagegamg er den så tit omtalte strukturudvikling i det danske landbrug, hvor man ikke mere benytter sig af at have heste og ungdyr på de her på øen tidligere så karakteristiske græsningsløkker.
 
I golfbanens tætklippede græs kan man derimod i lune sommernætter opleve et festfyrværkeri af grønt lys.

Sankt Hans orm i græsset på Golfbanen

Det er Sankt Hans-orme, eller rettere hunnen af billen med det videnskabelige navn Lampyris noctiluca, der er parringsvillig og med sit lys tiltrækker hanner, der flyver i området.
 
Robertsdale er som Vellensåen en gammel smeltevandflod, der kan følges fra området nordvest for Blemmelyngvej og videre østpå over golfbanen og landevejen ved Østerborg for at slutte af ved Rolfshøjgravene.
 
Mange oldtidsfund i dette dalstrøg tyder på en større menneskelig aktivitet i fortiden.
 
Blandt de mere synlige levn finder man endnu flere bavtasten til datidens form for markering af et større antal røser.
 

Siderne er bygget i en WEB123