Vis menu Søg

Pilte - vejviservarder

I bogen "På tur i Bornholms Natur" har jeg på side 97 skrevet om pilte. Materialet er hentet i "Bornholms Stednavne" fra 1951, men både Olaf Hansen i "Jul på Bornholm 1992":31-34 og Frede Kjøller i Bornholms Tidende den 21. november 1987, har fortalt om deres kendskab til de gamle pilte:

Som et levn fra højlyngstiden finder man for det meste lidt skjult og mørkt inde i rødgranplantninger disse pilte.

Det er små kegleformede stendynger, der ligger højt på det blottede grundfjeld og som har tjent som kendingsmærker, varder, i den i sin tid vidtstrakte lyngflade.

Ordet pilt er afledt af det oldnordiske "piltr", der betyder "en lille dreng". Anvendelsen af ordet i den betydning beror rimeligvis på stenhobenes menneskelignende form.  

 

 

Ekskursion til Midterpilt i Paradisbakkerne med Louise Lyng Bojesen og Ole Holm Pedersen

I alfabetisk orden listes de 26 kendte lokaliteter med pilte op sognevis:

Bodilsker sogn:

Døvrepilt, tryk her og læs mere

Ridderpilt, tryk her og læs mere

Sævepilt, tryk her og læs mere

Tornepilt, tryk her og læs mere

Lille Mikkel, tryk her og læs mere

Ibsker sogn:

Midterpilt, tryk her og læs mere

Nordre Pilt, tryk her og læs mere

Søndre Pilt, tryk her og læs mere

Vesterpilt, tryk her og læs mere

Østerpilt, tryk her og læs mere

Aarsdale Ret, tryk her og læs mere

Pedersker sogn:

Fårebakkepilt, tryk her og læs mere

Harepilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag

Klokkerpilt, tryk her og læs mere

Muldbakkepilt, ikke kendskab til piltens eksistens i dag

Sildepilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag

Varperne, tryk her og læs mere

Poulsker sogn:

Anhøj Pilt, tryk her og læs mere

Hasledalspilt, tryk her og læs mere

Stavlepilt, tryk her og læs mere

Rø sogn:

Stenvarpen i Rø Plantage, tryk her og læs mere

Vestermarie sogn:

Knægten i Almindingen, ikke kendskab til piltens eksistens i dag

Østerlars sogn:

Trepilte i Stangemarken i Østerlars, ikke kendskab til piltene i dag 

Østermarie sogn:

Asapilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag

Dalslundepilt, ikke aktuelt kendskab til piltens eksistens i dag

Aaker sogn:

Knægten i Aaker Plantage, tryk her og læs mere

Søndre Fårebakkepilt i Aagårds skov, tryk her og læs mere.