Vis menu Søg

Bornholmerprismodtagere

 

”Bornholmerprisen” eller ”Bornholms historiske Samfunds ærespris” blev stiftet ved foreningens 50 års jubilæum i 1955.

Der uddeles hvert år ved foreningens generalforsamling, for så vidt egnede modtagere kan findes, fire ærespriser, nemlig:

  1. for historisk virksomhed vedrørende Bornholm,
  2. for bevarelse af kendskabet til den bornholmske dialekt,
  3. for bevarelse af det bornholmske landskab (herunder også skabelse af nye forhold, der understreger det bornholmske),
  4. for bevarelse af den bornholmske arkitektur (herunder også skabelse af nye bygninger, der føjer sig ind i den gamle arkitektur eller i landskabet).

Prismodtageren får en keramikfigur, skænket af L. Hjorths Terracottafabrik, og den forestiller en viking til hest.

Originalen er fundet ved en udgravning i Irland, men skal være af nordisk oprindelse.

 

Følgende har modtaget bornholmerprisen:

1956                    Gårdejer Pedersen, Lillegård, Østerlars,

                           Østerlars-Gudhjem Sogneråd,                       

                           Jantzens Hotel, Gudhjem,

1957                    Gårdejer Christoffersen, Slusegård, Pedersker

1958                    Provst Nepper Christensen, Østerlars Kirke

1959                    Svaneke Byråd

1960                    Niels Christian Stangegård

1961                    Ingen

1962                    Frede Kjøller

1963                    Hans Hjorth

1964                    Chr. Stub-Jørgensen

1965                    Emil Kofoed

1966                    Arne Larsen, tryk her og læs mere

1967                    Aage Rohmann

1968                    Aage Davidsen

1969                    Gudhjem By- og Mindeforening (Axel Munch)

1970                    Hans Pihl

1971                    Ingen

1972                    Povl Høm

1973                    Ingen

1974                    Bibliotekar Thorborg Petersen

1975                    Anker Kofoed

1976                    Overlærer frk. Louise Skovgaard

1977                    Bent Engberg

1978                    Bornholms Centralbibliotek

1979                    Mølleejer A. Mikkelsen

1980                    Ann-Catrin og Henning Larsen

1981                    Bodil Tornehave

1982                    Ebbe Gert Rasmussen

1983                    H E Skaarup

1984                    Knud Møller

1985                    Otto Rohmann

1986                    Ingen, udpegede ønskede ikke at modtage den!

1987                    Werner Hansen

1988                    Poul Harild

1989                    Jørn Klint

1990                    Tove Marker

1991                    Karl Kristensen og Leif Henriksen

1992                    Gert Møller Larsen

1993                    Arne Madsen

1994                    Byforeningen Svanekes Venner, Flemming Larsen

1995                    Gert Andersen

1996                    H A Koefoed

1997                    Thomas E Jensen

1998                    H V Jørgensen

1999                    Jørn Uffe Hansen

2000                    Hansaage Bøggild

2001                    Bent Sonne Jacobsen

2002                    Povl Erik Munk

2003                    Steen Møller

2004                    Jørn Kjøller

2005                    Ingen

2006                    Jens Sørensen, historie

                           Lillian Hjorth-Westh, dialekt

                           Jørgen Butzbach, landskab

                           Niels-Holger Larsen, arkitektur

2007                    Finn Ole Sonne Nielsen

2008                    Lill-May Didriksen

2009                    Ingen

2010                    Erik Svendsen

2011                    Niels Christian Pihl

2012                    Ingen

2013                    Rasmus Voss

2014                    Ingen

2015                    Finn Hansen

2016                    Karl Nielsen

2017                    Erik Grønvang Nielsen